BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.
Kaution til el- og gasselskaber
Kvinde hejser maskine med kran

Styrk din likviditet med kaution til el- og gasselskaber


Er du som el- eller gasselskab selskab ramt af stigende priser, og står du over for udfordringer med at leve op til de kontrakter, du har indgået om at købe og sælge el eller gas?

Med en ny garantiordning på 125 mia. kr. stiller staten garanti for 80 procent af nye kreditfaciliteter, som el- og gasselskaberne måtte få brug for som følge af stigende priser, mens finansieringsinstitutterne påtager sig de resterende 20 procent.

Det betyder, at EKF overtager 80 procent af bankens eventuelle tab på nye lån, driftskredit eller garantirammer, der anvendes til finansiel sikkerhedsstillelse på derivatkontrakter på el eller gas, der cleares hos en central modpart. Ordningen er med til at holde hånden under det danske el- og gasmarked, så du som selskab kan sikre fortsat stabilitet i Danmarks energiforsyning.

En kaution kan løbe op til fem år. Ansøgninger skal være EKF i hænde senest 15. december 2023.

Kautionen kan anvendes til elselskaber, der fremgår af Energinets register over selskaber med produktionsbalanceansvar eller forbrugsbalanceansvar og elproduktionsselskaber med en samlet installeret produktionskapacitet på minimum 25 MW.

Kautionen kan også anvendes til gasselskaber, der er produktionsbalanceansvarlige, forbrugsbalanceansvarlige eller shippere af gas.

Det kan vi tilbyde


Kaution for din bank på nye lån, driftskreditter og garantier, der har til formål at blive anvendt til sikkerhedsstillelse på derivatkontrakter på el og gas, der cleares hos en central modpart.

Krav til el- og gasselskaber


Elselskab: Din virksomhed er produktionsbalanceansvarlig eller forbrugsbalanceansvarlig og fremgår af Energinets register over selskaber med produktionsbalanceansvar eller forbrugsbalanceansvar, eller din virksomhed er dansk el-producent med samlet installeret produktionskapacitet på minimum 25 MW pr. 8. september 2022.
Gasselskab: Din virksomhed er produktionsbalanceansvarlig, forbrugsbalanceansvarlig eller shipper af gas (kontakt EKF for nærmere information om, hvem der er omfattet)
Din virksomhed skal være kreditværdig.

Sådan fungerer Kaution til el- og gasselskaber

En kaution hjælper dig med at finansiere virksomhedens behov for kreditfaciliteter, der kan anvendes til finansiel sikkerhedsstillelse på derivatkontrakter på el og gas. Det foregår sådan, at vi overtager størstedelen af din banks risiko, og med os i ryggen bliver det mere attraktivt for din bank at tilbyde dig tilstrækkelige kreditfaciliteter.

Processen

Sådan får du en kaution

Du har behov for sikkerhedsstillelse vedr. derivatkontrakter

Du er et dansk el- eller gasselskab og har behov for f.eks. mere likviditet for at kunne overholde dine kontrakter på at købe og sælge energi grundet de store prisstigninger

Din bank beder om ekstra sikkerhed

For at hjælpe dig beder dit finansieringsinstitut om ekstra sikkerhed. Det kan EKF hjælpe med. 

Papirarbejdet

Du kontakter dit finansieringsinstitut. Finansieringsinstituttet sender ansøgningsskema, fundingskema, virksomhedserklæring og anden dokumentation til EKF på mail smv@ekf.dk.

Vi sender en police

EKF vurderer på baggrund af indsendte og udsteder en police til finansieringsinstitut.

Har du spørgsmål til Kaution til el- eller gasselskaber?

Så kontakt Jakob Pilegaard Hansen på 35 46 26 85 eller jph@ekf.dk 

eller Per Holm Lynglund på 20 24 06 40 eller phl@ekf.dk 

Medarbejder Per Lynglund

Relevante dokumenter