BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Krav og vilkår for Eksportkautionen

Hvor meget dækker EKF?

EKF kan kautionere for op til 80 % af bankens tabsrisiko på kreditten. EKF dækker dog maksimalt 50 % af bankens samlede tab på virksomheden, når alle sikkerheder er realiseret, og det endelige tab på hele bankens engagement med virksomheden er gjort op.

Hvad koster en Eksportkaution?

EKF tager en præmie for at udstede en Eksportkaution. Små og mellemstore virksomheder betaler en fastsat præmie alt efter virksomhedens kreditværdighed.

RATING MINIMUMSPRÆMIE P.A.

A             0,8 %

BBB         1,2 %

BB           2,0 % 

B+           3,8 %

B-            6,3 %

Herudover skal du betale renter og omkostninger til din egen bank for din kredit. Din bank kan oplyse dig om den samlede pris.

Præmien for kautioner over 25 millioner kroner til SMV og for kautioner til store virksomheder fastlægges ud fra aktuelle markedsvilkår.

Hvem kan få en Eksportkaution?

Du kan få stillet en Eksportkaution, hvis din virksomheds eksportomsætning udgør minimum 20 procent af den samlede omsætning i seneste årsregnskab. Eksport omfatter også omsætning til danske eksportvirksomheder eller udenlandske turister.

Hvis din virksomhed ikke opfylder kravet i dag, men der er en plan for forøgelse af jeres eksport eller du har en konkret eksportordre, så kan EKF vurdere, om der alligevel kan udstedes en kaution.

Hvor stor Eksportkaution kan man få?

Der er intet maksimal eller mindstebeløb.

Hvor lang tid kan en Eksportkaution løbe?

EKF kan tilbyde Eksportkaution med en løbetid på op til tre år. Efter 3 år, kan banken ansøge om at få den forlænget. Kautionen kan være længere end tre år, hvis der f.eks. er tale om kaution for en kredit, der anvendes til en konkret ordre.

Krav til miljø og social bæredygtighed

Hvis kautionen er DKK 25 mio. eller større, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder. Vurderingen sker ved, at EKF kontakter dig og får indblik i virksomheden.