Krav og vilkår for SMV-garantien

Hvem kan bruge SMV-garantien?

Alle små og mellemstore danske eksportvirksomheder kan bruge SMV-garantien.

Det vil sige virksomheder:

  • med færre end 250 ansatte.
  • med mindre end 50 millioner euro i omsætning og/eller.
  • med mindre end 43 millioner euro i balance.
  • hvor maksimalt 25 % af virksomhedens aktier ejes af et selskab, der ikke opfylder SMV-kriterierne.

Finansiering til udenlandske kunder bruges primært i forbindelse med salg af kapitalgoder og ved kredittider på mindst 181 dage. Salg af forbrugsvarer, inklusive varige forbrugsgoder, kan ikke finansieres med en SMV-garanti.

Mindst 20 % af din vares kostpris skal som udgangspunkt komme fra materialer fra Danmark eller fra arbejde udført i Danmark. Kan dette ikke opfyldes, foretager EKF en konkret vurdering af den danske økonomiske interesse tilknyttet virksomheden.

Læs mere om dansk økonomisk interesse her.

EKF vurderer desuden, om den udenlandske køber er kreditværdig, inden vi udsteder en garanti.

Hvor stor SMV-garanti kan man få?

EKF kan tilbyde garanti for kontraktbeløb på op til 25 millioner kroner.

Hvad koster en SMV-garanti?

Det koster ikke dig noget at hjælpe dine kunder med at få kredit. EKF’s garantier er ikke gratis, men din kunde betaler omkostningerne som en del af kreditten.

Kunden vil typisk betale en årlig præmie til os på mellem 0,2 % og 2 % afhængigt af landet, kundens kreditværdighed og lånets løbetid.

Du kan nemt beregne præmien i vores præmieberegner.

Herudover skal kunden betale renter og omkostninger til banken. Din bank kan oplyse dig om den samlede pris.

Hvor lang er kredittiden?

EKF udsteder SMV-garanti med løbetid på op til 5 år. Desuden er det en betingelse, at kredittiden til den udenlandske køber er på mindst 181 dage.

Betingelser

Den udenlandske kunde skal forudbetale mindst 15 pct. af ordrebeløbet. Kreditten skal desuden være udformet som et serielån med lige store afdrag, der er tillagt de løbende renter.

Hvad dækker EKF?

EKF udbetaler erstatning, hvis din bank får tab på eksportforretninger på grund af kommercielle eller politiske risici.

  • Kommercielle risici er, at din virksomheds køber ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, eller at køber ikke vil betale.
  • Politiske risici er, at din virksomhed ikke får penge for varer på grund af forhindringer i det land, I eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.

EKF garanterer op til 100 % af bankens tab, men eksportøren har en selvrisiko på 10 % over for EKF.

Ansøgninger om konkrete SMV-garantier sker gennem en bank, som håndterer papirarbejdet. Banken skal være tilsluttet ordningen om SMV-garanti. Er den det ikke allerede, kan den blive det ved at kontakte EKF.


Se alle tilsluttede banker og finansielle institutter.​

Se, hvilke lande du kan bruge SMV-garantien til.

Normalt vil kreditten være dokumenteret ved veksler.

Se, hvilke lande der er godkendt til veksler.

Krav til miljø og social bæredygtighed

Du underskriver en erklæring på, at du lever op til vores krav til miljø og social bæredygtighed (CSR). 

Se erklæringen her.