Krav og vilkår for Rembursgarantien

Hvad koster en Rembursgaranti?

​Din virksomheds bank betaler en præmie for EKF’s Rembursgaranti. Kontakt EKF’s rådgivere for at få en indikation af præmien.

Hvem kan få en Rembursgaranti?

Danske og udenlandske banker, der bekræfter en remburs, kan få Rembursgaranti.

Hvor stor kan en Rembursgaranti være?

Der er ingen beløbsgrænser for en Rembursgaranti, og garantien dækker, indtil rembursbetalingen er gennemført. Dog kan kredittiden højst være to år. Ved kredittider over to år skal du bruge EKF’s Finansieringsgaranti i stedet for.

Hvad dækker EKF?

EKF udbetaler erstatning, hvis din virksomheds bank får tab på eksportforretninger på grund af kommercielle eller politiske risici.

  • Kommercielle risici er, at køberens bank ikke kan betale, eksempelvis på grund af konkurs eller insolvens.

  • Politiske risici er, at din bank ikke får penge fra den udenlandske købers bank på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger i at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betalingen.

Over for banker dækker EKF normalt mellem 50 % og 95 % af tabet, og bankens selvrisiko er derfor på minimum 5 %.

Krav til miljø og social bæredygtighed

Hvis de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder.