BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.
Rød robotarm
Operationel Leasing Garanti

Udlej udstyr til din udenlandske kunde


Hvis din kunde i udlandet kun skal bruge dit udstyr i en begrænset periode, kan du tilbyde kunden at leje udstyret frem for at købe det. Det kan være et overbevisende argument, hvis det ikke giver værdi for kunden at eje udstyret selv. Det kan sikre dig indtjening, og samtidig kan du med en Operationel Leasing Garanti sikre dig erstatning for tab, hvis kunden ikke betaler sin leasingydelse som aftalt.

Det kan vi tilbyde


Du får mulighed for eksportindtjening, hvis kunden ikke vil købe dit udstyr.
Leasingløsningen er fleksibel.
Velegnet til tidsbegrænsede aftaler.
EKF erstatter hovedparten af dit tab, hvis kunden ikke betaler som aftalt.

Krav til forretningen


Dit udstyr skal være egnet til leasing.
Du skal selv have styr på moms- og leasingregler i landet.
Din kunde skal forudbetale mindst 15 % af ordrebeløbet.
Din forretning skal foregå på en miljømæssig og social forsvarlig måde.
Din virksomhed skal være med til at skabe økonomisk vækst i Danmark.

Sådan fungerer en Operationel Leasing Garanti

EKF udsteder en garanti til dig, så du kan lease dit udstyr til din udenlandske kunde.

Din kunde betaler en månedlig leasingydelse for udstyret. Leasingbetalingen ophører, når aftalen udløber, og din kunde returnerer udstyret. ​Herefter har du igen mulighed for at lease udstyret ud.

Hvis din kunde ikke kan eller vil betale leasingydelsen, erstatter vi hovedparten af dit tab. Det reducerer din risiko til et minimum.

Dermed giver garantien dig mulighed for indtjening, som du ellers var gået glip af. Det er til gavn for både dig og din kunde.

Processen

Sådan får du Operationel Leasing Garanti

Stor rød robotarm

Du vil udleje udstyr til en kunde i udlandet

Din kunde i udlandet har kun behov for dit udstyr i en kortere periode, eksempelvis et par år. Derfor ønsker kunden ikke at købe udstyret. Du tilbyder i stedet for en leasingaftale og får ordren hjem.

EKF ansat gennemgår dokumenter med sin kollega.

Du vil sikre dig mod tab

Du er usikker på, om din kunde kan eller vil betale leasingydelsen i hele perioden, og du vil derfor sikre dig mod tab. Du kontakter EKF.

Ikon af kreditvurdering i EKF's rød og blå farve

Vi kreditvurderer din eksportforretning

Du beder EKF om en Operationel Leasing Garanti. Først skal vi dog kreditvurdere din kunde og samtidig sikre os, at du har styr på moms- og leasingreglerne i landet. Vi skal også gennemføre en CSR-screening. Hvis garantibeløbet er over 25 mio. kr., kræver det en dybere CSR-vurdering. Du udfylder og underskriver også de relevante dokumenter.

Se CSR-processen her Find dokumenterne her
Ikon for Købsaftale i EKF's rød og blå farve

Tilbud

Vi sender dig et tilbud med dækning, pris og betingelser.

Ikon af eksport i EKF's rød og blå farve

Så er vi klar

Herefter udsteder vi garantien, som dækker hovedparten af dit tab, hvis din kunde ikke overholder leasingaftalen.

Det med småt og relevante dokumenter

Kontakt en rådgiver
Foto af kunderådgiver Kenneth Plum

Har du spørgsmål om Operationel Leasing Garanti?


Så kontakt kunderådgiver Kenneth Plum på 3546 2614 eller kpl@ekf.dk.

Dækker Operationel Leasing Garanti ikke dit behov?