BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Krav og vilkår for Kontraktgarantien

Hvad koster en Kontraktgaranti?

EKF tager en præmie for at udstede en Kontraktgaranti. Vi beregner præmien ud fra den samlede risiko ved den konkrete eksportforretning: 

  • Brancheanalyse: EKF vurderer situationen og mulighederne i din branche.
  • Garantiens løbetid: Løbetiden dækker over, hvor lang tid vores garanti skal dække. Jo kortere løbetid, desto lavere præmie.
  • Køberens kreditværdighed: EKF vurderer kundens kreditværdighed, dvs. sandsynligheden for at kunden betaler. Jo bedre kreditværdighed, desto lavere præmie.
  • De politiske forhold i køberens land: EKF vurderer, hvor stor risikoen er for, at der opstår politiske uroligheder i din kundes land. 

Ved dækningsbeløb på mindre end 25 millioner tager vi udgangspunkt i EKF’s præmiemodel. Ved beløb på mere end 25 millioner kroner fastsætter EKF præmien ud fra en konkret vurdering af eksportordren.


Hvem kan få en Kontraktgaranti?

Priseksempel

Et års Kontraktgaranti til en sydafrikansk køber med den lavest acceptable kreditværdighed koster 1,5 % af risikobeløbet ved up front-betaling.

Danske eksportvirksomheder.

EKF skal vurdere den udenlandske køber som kreditværdig, inden vi udsteder en garanti.

Hvor stor kan en Kontraktgaranti være?

Der er ingen beløbsgrænser for en Kontraktgaranti.

Hvor lang er løbetiden?

Løbetiden afhænger af projektets risikoperiode og kan være kort som lang, dog mindst 6 måneder.

Hvor lang er kredittiden?

Udgangspunktet er løbende betalinger med maksimal kredittid på 90 dage.

Hvad dækker EKF?

Du står selv for inddrivelse af fordringen, og du skal kunne dokumentere, at du har et krav mod debitor, for at være berettiget til at søge erstatning.

EKF udbetaler erstatning, hvis du får tab på eksportforretninger på grund af kommercielle eller politiske risici.

Kommercielle risici er, at din køber ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, annullering af kontrakten, eller at køber ikke vil betale.

Politiske risici er, at du ikke får penge for varer på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.

EKF betaler som regel maksimalt 90 % af tabet i erstatning til din virksomhed. Du har derfor en selvrisiko på minimum 10 %.

Kontraktgarantien dækker disse konkrete tab:

  • De hidtidige omkostninger fratrukket indtægter fra salg af de producerede varer.
  • Udgifter til at afmontere udstyr og tage det hjem.
  • Fakturaer, som køberen endnu ikke har betalt.

 
Krav til miljø og social bæredygtighed

Når de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder.