Dokumenter til ansøgning om Køberkreditgaranti

Ansøgning om en Køberkreditgaranti foregår oftest gennem en bank, som håndterer papirarbejdet. Som eksportør kan du dog vælge at håndtere en del af papirarbejdet. I så fald udfylder du følgende dokumenter og sender dem til din rådgiver i EKF.

Introduktion til dokumenterne

Der er fire dokumenter, der er relevante, når du skal søge om en Køberkreditgaranti. Her er en kort vejledning til dokumenterne:

Ansøgning om garanti – eksportør.: Dette ansøgningsskema skal eksportøren udfylde for at få en Køberkreditgaranti.

Vejledning til "Ansøgning om garanti – eksportør" : Vejledningen fortæller, hvad eksportøren skal gøre hvornår.

EKF-erklæringen om ikke-bestikkelse og åbenhed: Dokumentet skal udfyldes af eksportøren. Ved visse garantityper skal det også udfyldes af banken.

Declaration on openness: Modparten udfylder dokumentet, dvs. enten køber, låntager eller garant.

Dokumenterne