Krav og vilkår for Køberkreditgarantien

Hvad koster en Køberkreditgaranti?

​EKF tager en præmie for at udstede en Køberkreditgaranti. Den beregner vi ud fra den samlede risiko ved den konkrete eksportforretning. Følgende parametre indgår i vurderingen. 

  • Køberens kreditværdighed: EKF vurderer kundens kreditværdighed, dvs. sandsynligheden for at kunden betaler. Jo bedre kreditværdighed, desto lavere præmie.
  • De politiske forhold i køberens land: EKF vurderer hvor stor risikoen er for, at der opstår politiske uroligheder i din kundes land. Jo mindre risiko for politiske uroligheder, desto lavere præmie.
  • Kredittid: Kredittiden dækker over, hvor mange måneder kunden vil bruge på at tilbagebetale lånet. Jo kortere kredittid, desto lavere præmie.

Ved forretninger i landeklasse 0 (den stærkeste landeklasse) fastsættes EKF’s præmie med udgangspunkt i et markedsbestemt benchmark.

Ved forretninger i landeklasse 1-7 fastsættes EKF’s præmie med udgangspunkt i OECD’s præmiemodel.

Derudover betaler kunden renter og omkostninger til banken for lånet. Præmien til EKF kan medfinansieres som en del af lånet.


Hvor lang er kredittiden?

Kredittiden for en Køberkreditgaranti er op til

  • 8,5 år i lande, som OECD har defineret som lande med høj indkomst
  • 10 år i alle andre lande.
  • 12 år, når der er tale om kraftværker (alle lande)
  • 18 år til vedvarende energi og vandprojekter (alle lande).

Hvis køberen er fra et EU-land, Australien, Canada, Island, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz eller USA, og hvis ordren er over 5 millioner euro, skal kredittiden være på mindst 2 år.

Hvis køberen er fra ethvert andet land, skal kredittiden være minimum et halvt år.

​Hvem kan få en Køberkreditgaranti?

EKF udsteder Køberkreditgarantien til en dansk eller udenlandsk bank, så banken får sikkerhed for et lån til din kunde. Det er et krav, at kunden er fra udlandet. EKF skal vurdere den udenlandske køber som kreditværdig, inden vi udsteder en garanti.

Hvor stor Køberkreditgaranti kan man få?

Der er ingen begrænsninger.

Betingelser

Den udenlandske køber skal normalt forudbetale mindst 15 % af ordrebeløbet. Kreditten skal som udgangspunkt være udformet som et serielån med lige store afdrag, der er tillagt de løbende renter.

Krav til miljø og social bæredygtighed

EKF laver en risikovurdering af miljø og menneskerettigheder på forretningen baseret på standarder og guidelines indenfor IFC.

Hvad dækker EKF?

EKF udbetaler erstatning, hvis din virksomhed eller din bank får tab på eksportforretninger eller investeringer i udlandet på grund af kommercielle eller politiske risici.

Kommercielle risici er, at din køber ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, annullering af kontrakten, eller at køber ikke vil betale.

Politiske risici er, at du ikke får penge for varer på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.

EKF dækker op til 95 % af tabet, og bankens selvrisiko er derfor på minimum 5 %.