Krav og vilkår for Finansieringsgarantien

Priser

EKF tager en præmie for at udstede en Finansieringsgaranti. Vi fastsætter præmien ud fra tre forhold:

  • Køberens kreditværdighed: EKF vurderer køberens kreditværdighed, det vil sige sandsynligheden for, at køberen betaler. Jo bedre kreditværdighed, desto lavere præmie.
  • De politiske forhold i køberens land: EKF vurderer risikoen for, at der opstår politiske uroligheder i din kundes land. Jo mindre risiko for politiske uroligheder, desto lavere præmie.
  • Løbetid: Løbetiden dækker over, hvor mange måneder kunden vil bruge på at tilbagebetale lånet. Jo kortere løbetid, desto lavere præmie.

Udover præmien til EKF skal kunden betale renter og omkostninger til banken for kreditten. Din bank kan oplyse dig om den samlede pris.

Tre priseksempler:

Den billigste Finansieringsgaranti koster 0,2 % p.a. Det kan være en Finansieringsgaranti til en kunde med exceptionel god kreditværdighed fra et højindkomstland som eksempelvis Tyskland, USA eller Estland. Løbetiden er 181 dage.

I mange tilfælde ligger præmien omkring 2 % p.a. Det kan være en kunde med en kreditværdighed under gennemsnittet fra et land med visse politiske risici, som eksempelvis Aserbajdsjan.

Når vi nærmer os grænsen for, hvad EKF vil deltage i, er præmien op mod 4,25 % p.a. Det kan være, når der er tale om et land med store politiske risici som eksempelvis Ukraine.

Krav og vilkår

Danske og udenlandske banker kan få en Finansieringsgaranti hos EKF.

EKF kan garantere både store og små transaktioner med en Finansieringsgaranti. Der er ingen beløbsgrænser.

En finansieringsgaranti dækker remburser og veksler med en kredittid på mindst 181 dage.

Hvis køberen er fra et OECD­land, og hvis ordren er over 5 millioner euro, skal kredittiden være på mindst to år.

Kredittiden er altid mindst to år for forretninger, der er dokumenteret ved en remburs.

De er ingen øvre grænse for kredittiden.

Den udenlandske kunde skal normalt forudbetale mindst 15 % af ordrebeløbet ved løbetider på over ét år. Kreditten skal desuden være udformet som et serielån med lige store afdrag, der er tillagt de løbende renter.

EKF gennemfører en risikovurdering af miljø og menneskerettigheder på forretningen baseret på standarder og guidelines indenfor IFC.

EKF udbetaler erstatning, hvis din virksomheds bank får tab på eksportforretninger på grund af kommercielle eller politiske risici:

  • Kommercielle risici er, at din køber eller køberens bank ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens eller lignende, eller at køber ikke vil betale.
  • Politiske risici er, at din bank ikke får sine penge fra den udenlandske køber eller købers bank på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betalingen.

EKF dækker op til 95 % af tabet, og bankens selvrisiko er derfor på minimum 5 %.