Krav og vilkår for Finansieringsgaranti Veksler

Priser

EKF tager en præmie for at udstede en Finansieringsgaranti Veksler. Vi fastsætter præmien ud fra tre forhold:

  • Køberens kreditværdighed: EKF vurderer køberens kreditværdighed, det vil sige sandsynligheden for, at køberen betaler. Jo bedre kreditværdighed, desto lavere præmie.
  • De politiske forhold i køberens land: EKF vurderer risikoen for, at der opstår politiske uroligheder i din kundes land. Jo mindre risiko for politiske uroligheder, desto lavere præmie.
  • Løbetid: Løbetiden dækker over, hvor mange måneder kunden vil bruge på at tilbagebetale lånet. Jo kortere løbetid, desto lavere præmie.

Udover præmien til EKF skal kunden betale renter og omkostninger til banken for kreditten. Din bank kan oplyse dig om den samlede pris.

To priseksempler:

Den billigste Finansieringsgaranti Veksler koster 0,2 % p.a. Det kan være en Finansieringsgaranti Veksler til en kunde med exceptionel god kreditværdighed fra et højindkomstland som eksempelvis Tyskland, USA eller Estland. Løbetiden er 181 dage.

I mange tilfælde ligger præmien omkring 2 % p.a. Det kan være en kunde med en kreditværdighed under gennemsnittet fra et land med visse politiske risici, som eksempelvis Vietnam.

Krav og vilkår

Danske og udenlandske banker kan få en Finansieringsgaranti Veksler hos EKF.

EKF kan garantere transaktioner med et risikobeløb op til EUR 5 mio. under en Finansieringsgaranti Veksler.

En Finansieringsgaranti Veksler dækker veksler med en kredittid på mindst 181 dage.

Der er ingen øvre grænse for kredittiden.

Den udenlandske kunde skal forudbetale mindst 15 % af ordrebeløbet ved løbetider på 2 år og derover, og kreditten skal desuden være udformet som et serielån med lige store afdrag, der er tillagt de løbende renter.

EKF gennemfører en risikovurdering af miljø og menneskerettigheder på forretningen baseret på standarder og guidelines indenfor IFC.

EKF udbetaler erstatning, hvis din virksomheds bank får tab på eksportforretninger på grund af kommercielle eller politiske risici:

  • Kommercielle risici er, at din køber eller køberens bank ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens eller lignende, eller at køber ikke vil betale.
  • Politiske risici er, at din bank ikke får sine penge fra den udenlandske køber eller købers bank på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betalingen.

EKF dækker op til 90 % af tabet, og banken har mulighed for at tage regres til eksportøren for de resterende 10 pct. eller få de 10 pct. deponeret.