BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.
Tømre beskærer træplanker
Bondgaranti

Stil trygt garanti til kunder i udlandet


Det hænder, at kunder i udlandet forlanger en garanti for, at du leverer dine varer eller services som aftalt. Det er en slags forsikring for din kunde, hvis noget går galt. Men det sker desværre også, at udenlandske kunder hæver penge på sådanne garantier, selv om du har overholdt betingelserne. Med en Bondgaranti kan du sikre dig mod væsentlige tab, hvis kunden uden lovlig grund udnytter din garanti.

Det kan vi tilbyde


Du kan indgå ordrer på risikofyldte markeder.
Du er forsikret mod væsentlige tab på garantier til kunder i udlandet.
Vi dækker, hvis kunden misbruger din garanti, eller hvis der opstår politisk uro.
Du har staten i ryggen, så det er lettere at inddrive pengene igen.

Krav til forretningen


Du har en selvrisiko på mindst 10 %.
Du skal dokumentere, at du har et krav mod kunden, når du søger erstatning.
Din forretning skal foregå på en miljømæssig og social forsvarlig måde.
Din virksomhed skal være med til at skabe økonomisk vækst i Danmark.

Sådan fungerer en Bondgaranti

Du har gennem en bank stillet en tilbudsgaranti, en forudbetalingsgaranti eller en arbejdsgaranti (bonds) til en kunde i udlandet i forbindelse med en ordre.

Hvis din kunde uden lovlig grund trækker på garantien, erstatter EKF op til 90 % af dit tab. Garantien dækker også, hvis eksempelvis myndighederne i landet forhindrer dig i at levere, eller hvis der internationalt bliver sat en stopper for handel med landet.

Dermed kan du med ro i maven tage imod ordrer på markeder, som du ellers ikke turde bevæge dig ud på. Selv om du ikke kender kunden, løber du kun en lille risiko.

Forlangte større garanti end egenkapitalen


I 2015 vandt det aarhusianske arkitektfirma CEBRA en konkurrence om at designe et kulturcenter og en park i hjertet af Abu Dhabi by. Men for at få ordren på cirka 70 millioner kroner skulle CEBRA stille en leveringsgaranti til bygherren på 10 % af kontraktsummen. Det var mere end firmaets egenkapital.

Læs historien her
Processen

Sådan får du en Bondgaranti

Tømre beskærer træplanker

Din kunde forlanger en garanti for din levering

Din kunde i udlandet vil sikre sig mod tab, hvis du af en eller anden grund ikke leverer de varer eller services, som I har aftalt. Kunden forlanger derfor en garanti, som du stiller gennem en lokal bank.

Ikon for risiko i EKF's rød og blå farve

Du vil sikre dig, at garantien ikke bliver misbrugt

Du er usikker på, om kunden kan finde på at trække på garantien, selv om du overholder jeres aftale. Derfor kontakter du EKF og beder om en forsikring mod tab, en Bondgaranti.

Ikon af kreditvurdering i EKF's rød og blå farve

Vi kreditvurderer din eksportforretning

Før vi tilbyder dig en Bondgaranti, skal vi kreditvurdere din kunde, branchen og forholdene i landet. Det indebærer blandt andet en CSR-screening. Hvis ordrebeløbet er over 25 mio. kr., kræver det en dybere CSR-vurdering. Du udfylder og underskriver også de relevante dokumenter.

Relevante dokumenter for Bondgarantien Sådan arbejder vi med CSR
Ikon for Købsaftale i EKF's rød og blå farve

Tilbud

Hvis vi accepterer at dække din forretning, sender vi dig et tilbud med dækning, pris og betingelser.

Tog kun fyldt med containere

Så er vi klar

Herefter stiller vi Bondgarantien, så du er forsikret mod væsentlige tab, hvis kunden uden lovlig grund trækker på din garanti. Du kan nu fokusere på at levere ordren til din kunde.

Det med småt og relevante dokumenter

Kontakt en rådgiver
Medarbejder Nicolai Kasper Frank

Har du spørgsmål om Bondgarantien?


Så kontakt kunderådgiver Nicolai C. Franck på 3546 2695 eller ncf@ekf.dk. Eller tag fat i din faste kontaktperson i EKF.
Find kontaktinfo her

Dækker Bondgaranti ikke dit behov?