BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Mens truende betalingsfrist nærmer sig: Argentina rykker stadig nærmere på en ny låneaftale med IMF

Den nye aftale haster, da Argentina ikke har tilstrækkelige valutareserver til at betale de USD 2,9 mia., der forfalder til IMF (Den Internationale Valutafond) den 22. marts under den nuværende aftale fra 2018.

17-03-2022

Af: Lars Piil Damm, chefanalytiker, EKF Danmarks Eksportkredit

Den argentinske regering har i de seneste uger kæmpet for at få Argentinas parlament til at godkende den låneaftale på USD 45 mia., som regeringen og IMF-ansatte nåede frem til i begyndelsen af måneden. For at aftalen kan træde i kraft, kræver det en godkendelse i Argentinas parlament og efterfølgende af IMF’s bestyrelse. I fredags lykkedes det, trods modstand fra visse af regeringens egne parlamentsmedlemmer og krav fra oppositionen, at få aftalen godkendt i Argentinas underhus med et stort flertal. Det må forventes, at aftalen nu også snart vil blive godkendt af Argentinas senat og IMF’s bestyrelse, så Argentina kan få adgang til hårdt tiltrængt ny finansiering fra IMF og dermed undgå at misligholde gældsbetalingerne til IMF under den eksisterende aftale. Argentinas regering stiler efter at få godkendt aftalen i senatet i denne uge.

Under den nuværende aftale fra 2018 skal Argentina tilbagebetale USD 19 mia. i år, USD 20 mia. næste år og USD 4 mia. i 2024. Men med Argentinas kritisk lave valutareserver og manglende adgang til finansiering på de internationale kapitalmarkeder har det længe været tydeligt, at det ikke ville være muligt for landet at tilbagebetale gælden til IMF så hurtigt.

Den nye aftale lægger op til, at Argentina vil modtage knap USD 10 mia. i ny finansiering, som dels skal anvendes til at honorere betalingen af de USD 2,9 mia., der forfalder i denne måned, og dels skal styrke de tyndslidte valutareserver. Argentina vil samtidig få udskudt tilbagebetalingen af den over USD 40 mia. store IMF-gæld til årene 2026 til 2034.

Krav under aftalen

Med en IMF-aftale følger en række krav til et lands økonomiske politik i håbet om at sikre, at landet ikke kommer i økonomiske problemer igen samt bliver i stand til at tilbagebetale gælden. Dette gælder også for den nye aftale med Argentina, hvor IMF har stillet krav om finanspolitiske stramninger for at mindske underskuddet på de offentlige finanser.

Et af de svære punkter for IMF og Argentina at blive enige om var, hvor meget der skulle skæres i de statslige subsidier til elsektoren. Under den nuværende venstreorienterede regering har der kun været begrænsede stigninger i forbrugerelpriserne til trods for en årlig inflation på op mod 50 pct., hvilket har resulteret i en kraftig stigning i de offentlige subsidier til elsektoren. Sidste år udgjorde statens subsidier til elsektoren 2,3 pct. af BNP, svarende til en stor del af underskuddet på de offentlige finanser. IMF krævede, at disse subsidier skulle nedbringes for at reducere underskuddet på de offentlige finanser, og til sidst lykkedes det at finde et kompromis, der forhåbentlig kan reducere subsidierne.

Der er stor risiko for, at Argentina vil få svært ved at leve op til kravene

Et andet krav under aftalen er, at den monetære finansiering (finansiering af staten ved at trykke argentinske pesos i centralbanken) skal reduceres for at begrænse den skyhøje inflation. Den høje inflation har udhulet de argentinske lønninger og resulteret i, at over 40 pct. af befolkningen lever i fattigdom. Det er blandt andet derfor, at den venstreorienterede regering ønsker, at de kommende stigninger i forbrugerelpriserne skal tage højde for forbrugernes indkomstniveau, så dem med de laveste indkomster får de laveste prisstigninger, mens subsidierne helt fjernes for mere velstående forbrugere.

22. aftale

Bliver den nye IMF-aftale endeligt godkendt, vil det være Argentinas 22. aftale med IMF, men det vil næppe være den sidste, da Argentina har store politiske, økonomiske og strukturelle udfordringer, som er svære at få bugt med. Der er stor risiko for, at Argentina vil få svært ved at leve op til kravene i IMF-programmet og få styr på de offentlige finanser, men den nye aftale er et bedre alternativ for både argentinerne og IMF, end en snarlig misligholdelse af gælden ville være, da dette ville skabe forstærket usikkerhed omkring Argentinas økonomi på et tidspunkt, hvor usikkerheden allerede er stor.

EKF Danmarks Eksportkredit bistår danske virksomheder med finansiering af eksport. Læs mere på ekf.dk

Læs mere