BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Kina kan ride stormen af med politisk mod

Den kinesiske økonomi befinder sig i et veritabelt stormvejr, som gør ondt på både dansk eksport og verdensøkonomien. Potentialet til at vende skuden er til stede, men det kræver mod og vilje fra regeringen.

Af: Peter Toft, chefanalytiker i EKF

Én ulykke kommer sjældent alene, siger en gammel talemåde. Og ingen steder holder den mere stik end i Kina, hvor bunken af møgsager på Xi Jinpings skrivebord truer med at vokse præsidenten over hovedet.

Den berygtede nye coronavirus er blot det seneste pust i den modvind, der i stigende grad har sinket den kinesiske økonomi. Ud over coronavirus tæller bunken af dårlige sager handelskrig, svineinfluenza, uro i Hong Kong, et vaklende boligmarked, faldende vækst og et voksende gældsbjerg.

Presset på Kinas økonomi er ikke blot dårligt nyt for Kina, men også for Danmark og verdensøkonomien. Kinas økonomi er verdens næststørste og fylder ca. 15 pct. af verdens økonomi. Samtidig er Kina aftager af omkring 4,5 pct. af Danmarks eksport og er dermed vores sjettevigtigste eksportmarked. Et velfungerende Kina har også stor betydning i globale værdikæder, da mange delkomponenter, som indgår i andre produkter, produceres i landet.

De gode nyheder er, at Kina stadigvæk har et stort potentiale til at indhente verdens rigeste lande, hvilket vil være til gavn for både verdensøkonomien og dansk eksport. Det kræver dog både vilje og mod til dybe politiske og økonomiske reformer.

Selvskabte problemer

En del af Kinas aktuelle udfordringer er helt eller delvist selvskabte. Corona-epidemien kunne fx være håndteret bedre, hvis det ikke var for en fortielseskultur i det autoritære system. Præsident Xi har centraliseret magten betydeligt i de senere år, hvor kritik og åben debat er blevet risikabelt. Handelskrigen kan primært tilskrives Trump, men Kina bærer også en del af ansvaret. I Kina beskytter man fortsat egne virksomheder i hjemmemarkedet mod international konkurrence, mens landets virksomheder ekspanderer globalt med statsstøtte i ryggen. Det kan andre lande ikke acceptere i længden.

Corona-epidemien kunne fx være håndteret bedre, hvis det ikke var for en fortielseskultur i det autoritære system

Uroen i Hong Kong er også et selvmål og skyldes i høj grad en langvarig kinesisk udhuling af Hong Kongs selvstyre trods løfter om det modsatte. Opbyggelsen af store ubalancer i Kinas økonomi med høj gæld, overkapacitet i en række industrielle sektorer og faldende produktivitetsvækst skyldes også langt henad vejen, at regeringen har trykket gevaldigt på markedsreformbremsen siden mindst 2014, men fortsat haft foden på speederen for løs kreditgivning.

Fortsat mange styrker

Kina har dog fortsat stort potentiale til at komme igen. Sammenligner man fx Kinas produktivitet med de mest avancerede økonomier, viser Verdensbanken, at Kina stadigvæk kun er ca. halvt så produktivt som fx Danmark. Det viser sig også i velstand per indbygger. I Kina er det gennemsnitlige BNP per indbygger kun en tredjedel af det danske. Det vidner om, at Kina har et betydeligt potentiale for at indhente de avancerede lande og til at opretholde en højere økonomisk vækst end os andre i mange år endnu.

For at genvinde pusten er Kina dog først nødt til at handle på tre centrale områder

Det er godt nyt for både dansk økonomi og verdensøkonomien. For når kineserne bliver rigere, kan de udvide deres private forbrug og efterspørge dyrere og mere luksuriøse produkter. Og for at Kinas produktion skal komme op i højt gear og samtidig køre grønnere, er der behov for at producere mere effektivt, mere miljøbevidst og af bedre kvalitet. Her er mange danske løsninger ideelle: lige fra landbrugsløsninger til energibesparende teknologi og energiteknologier. Med mere velstand vil Kina også kunne udbygge sundheds- og ældresektoren. Det er også områder, hvor Danmark står stærkt.

Politisk vilje, mod og nytænkning

For at genvinde pusten er Kina dog først nødt til at handle på tre centrale områder. For det første skal investeringer og arbejdende hænder derhen, hvor de gør mest gavn – dvs. derhen, hvor investeringerne giver det bedste afkast. Aktuelt betyder statens indgriben i økonomien, at mange investeringer ikke er optimale.

For det andet har Kina ifølge Verdensbanken meget at hente ved at opgradere til kendte teknologier over en bred kam. Men teknologioverførsel kræver flere udenlandske investeringer, og derfor må Kina åbne sit hjemmemarked og skabe lige og fair konkurrencevilkår.

For det tredje skal Kina omstilles til innovationsøkonomi. Det er primært iværksættere og private virksomheder, der er gode til innovation, så for at stimulere årelang innovation præget af høj risiko må Kina forbedre erhvervsklimaet. Især skal ejendomsretten – herunder patenter og intellektuelle rettigheder – beskyttes bedre, og det kræver en retsstat med et uafhængigt retsvæsen.

Om Kinas regering formår at favne disse tre indsatsområder, er det helt store spørgsmål. Mange af de nødvendige løsninger er nemlig anatema for Kinas kommunistiske parti. For de indebærer, at man må forlade velkendte politikker, og at kommunistpartiet må opgive en stor del af den politiske og økonomiske kontrol med samfundet.

Læs også

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at EKF.Logic.Composers.Factories.NewsFactory.GetNewsTeaserItem(TeaserItem teaserItem, TeaserSize teaserSize, TeaserListItemViewModel vm) in D:\a\1\s\EKF.Logic\Composers\Factories\NewsFactory.cs:line 91
  at EKF.Website.Controllers.GlobalController.TeaserListItem(PartialViewMacroModel model) in D:\a\1\s\EKF.Website\Controllers\GlobalController.cs:line 94
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_TeaserItemPicker_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\MacroPartials\TeaserItemPicker.cshtml:line 8
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 80
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 23
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20