Indien – Grus i vækstmaskinen

Trods massive demonstrationer i mange store byer og en vækst, der har tabt pusten, er der stadig gode muligheder for dansk eksport. Danske virksomheder er blandt verdens førende på flere områder, hvor inderne efterspørger løsninger.

Af: Niels Dall-Hansen, senioranalytiker, EKF

Ved indgangen til 2019 var Indien verdens hurtigst voksende store økonomi, og der var fortsat grund til optimisme. Men den gode stemning holdt kun få måneder, og en stribe af problemer resulterede i, at væksten endte med at blive næsten halveret til 4,5 procent for hele 2019. Det dårligste resultat i mere end seks år.

Selv om de fleste lande vil kigge misundeligt på sådan en vækstrate, så skal væksten være meget højere i Indien, hvis den unge befolkning skal undgå arbejdsløshed. Allerede i 2025 forventes det, at Indiens arbejdsstyrke overhaler Kinas, samtidig med at den samlede indiske befolkning nærmer sig 1,5 milliarder mennesker. Det er usikkert, om optimismen kan genskabes i 2020, men aktiemarkedet er ikke i tvivl: Det toneangivende indeks SENSEX 30 lå i januar 2020 på det højeste niveau nogensinde.

Opbremsningen har tvunget Indiens regering til at fremlægge nye planer, der igen kan sætte skub i væksten og realisere ambitionen om at gøre Indien til verdens tredjestørste økonomi om blot 20 år. I dag indtager landet femtepladsen. Målet er at styrke tiltagene for at løfte millioner af mennesker ud af fattigdom.

Usikre forbrugere

Hovedårsagerne til sidste års lavere vækst er et svagere forbrug og manglende investeringer. Det private forbrug lider under, at både bankerne på trods af flere rentesænkninger fra den indiske centralbank har strammet vilkårene for at låne penge ud, og at arbejdsløsheden i 2019 nåede det højeste niveau i 40 år. Det har svækket de private forbrugeres tro på en lysere fremtid.

Investeringerne lider under, at det er forholdsvist svært at få tilladelse til at bygge nye fabrikker i Indien. Ganske vist er Indien på tre år hoppet op fra 142. pladsen til nu nummer 63 på Verdensbankens liste over lande med de bedste vilkår for at drive forretninger. Til sammenligning ligger Danmark på fjerdepladsen. Men eksempelvis stridigheder med myndighederne kan stadig tage lysten fra selv de stærkeste internationale virksomheder, der forsøger at etablere sig i Indien.

Læg dertil en svag infrastruktur og mangel på elektricitet, og så har Indien langtfra de bedste forudsætninger for at konkurrere med Kina, Vietnam og andre af Asiens tigerøkonomier.

Splittet befolkning

På den indenrigspolitiske scene opstod der også nye udfordringer i 2019. Ved valget i maj 2019 genvandt premierminister Narendra Modi magten, men hans tiltag med privatiseringer og åbning af økonomien for internationale virksomheder er blevet mødt af modstand fra blandt andet landets fagforeninger.

Trods lavere forventninger til vækst i Indien i 2020 og de kommende år har danske virksomheder fortsat gode muligheder for eksport til landet

Samtidig har hans værdipolitik med fokus på hinduisme og nationalisme splittet befolkningen, og mod slutningen af 2019 oplevede Indien massive demonstrationer i over 50 store byer. Protesterne er fortsat i 2020 anført af studerende. Årsagen er en ny lov, der giver fortrinsret til statsborgerskab for ikke-muslimer fra Indiens nabolande. Det har rystet tilhængerne af Indien som en sekulær stat, hvor religion er et privat anliggende.

Potentiale for dansk eksport

Trods lavere forventninger til vækst i Indien i 2020 og de kommende år har danske virksomheder fortsat gode muligheder for eksport til landet. Indiens ambitiøse plan om at blive verdens tredjestørste økonomi i 2040 sigter på mere vedvarende energi, massive investeringer i infrastruktur og grønne løsninger for at sikre rent drikkevand og sætte ind over for landets tiltagende udfordringer med luftforurening, spildevand og affald. Senest har Modi lanceret en plan om at investere, hvad der svarer til over 10 billiarder kroner, i landets infrastruktur de næste fem år.

Danske virksomheder er blandt verdens førende på netop de områder, hvor inderne efterspørger løsninger. Dansk eksport til Indien er da også steget pænt de seneste år, og de årlige vækstrater har ligget omkring 10 procent. Men det hører med til historien, at udgangspunktet var lavt efter en årrække, hvor forholdet mellem Indien og Danmark har været køligt.

Potentialet for danske virksomheder er stort, men det kræver snilde at operere i Indiens forretningsklima og 29 delstater, der har forskellige reguleringer.

Læs også

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at EKF.Logic.Composers.Factories.NewsFactory.GetNewsTeaserItem(TeaserItem teaserItem, TeaserSize teaserSize, TeaserListItemViewModel vm) in D:\a\1\s\EKF.Logic\Composers\Factories\NewsFactory.cs:line 91
  at EKF.Website.Controllers.GlobalController.TeaserListItem(PartialViewMacroModel model) in D:\a\1\s\EKF.Website\Controllers\GlobalController.cs:line 94
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_TeaserItemPicker_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\MacroPartials\TeaserItemPicker.cshtml:line 8
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 80
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 23
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20