Håb om en ny start efter gældsaftale i Argentina

Argentina og en række store udenlandske kreditorer er nået frem til en aftale om restrukturering af den astronomiske statsgæld.

Af Lars Piil Damm, chefanalytiker EKF Danmarks Eksportkredit, 27-08-2020

De seneste tre år har været en lang økonomisk deroute for det sydamerikanske land Argentina. Landet har haft negativ vækst og en galoperende inflation på omkring 50 pct. Coronakrisen har kun gjort situationen værre, og i år forventes en negativ økonomisk vækst på hele 10 pct.

Argentina fik en ny regering i december sidste år, som hurtigt konstaterede, at pengekassen var tom. Under den tidligere regering voksede statsgælden kraftigt, da staten fik store lån i US-dollar fra udlandet. Da pesoen faldt kraftigt i værdi over for dollaren, begyndte staten at løbe tør for penge til at betale den stigende gæld, og ingen ønskede at yde nye lån til et land, der var på vej mod en statsbankerot.

Opbakning til gældsaftale

Argentina måtte derfor standse betalingerne på gælden i foråret og indlede forhandlinger med de private udenlandske kreditorer om en restrukturering af gælden. I starten af august lykkedes det endelig Argentina og en række store udenlandske kreditorer at nå til enighed om en aftale. Samlet vil Argentina spare omkring 38 milliarder USD de kommende ti år, hvis aftalen bliver godkendt af kreditorerne senest den 28. august.

Dermed er der tændt et lille lys af håb om en ny start for Argentina i en svær tid. Argentina vil nu indlede forhandlinger med Den Internationale Valutafond (IMF) om en udskydelse af tilbagebetalingen af 44 milliarder USD, som den tidligere regering lånte i forsøget på at undgå en statsbankerot.

BNP per indbygger på 1973-niveau

Vejen ud af krisen bliver både lang og hård for landets hårdtprøvede befolkning, der har oplevet lønningerne blive udhulet af den høje inflation. Mere end hver tredje argentiner befinder sig nu under fattigdomsgrænsen, og Argentinas BNP per indbygger ventes i år at nå ned på samme niveau som i 1973.

I et forsøg på at bremse inflationen har regeringen tidligere i år fastfrosset forbrugertarifferne for el, gas og offentlig transport, og det seneste tiltag er en fastfrysning af priserne på telefoni, internet og tv til udgangen af året. Endvidere har regeringen under coronakrisen midlertidigt forbudt virksomheder at fyre medarbejdere. Disse tiltag gør det dog ikke nemmere at drive virksomhed i Argentina.

Der er et stort behov for at forbedre det kommercielle klima i Argentina, som er blevet mærkbart forværret under den nuværende regering

Argentina skal løse en række væsentlige udfordringer for at vende udviklingen til det positive. Der skal styr på statsfinanserne. Underskuddet på statsfinanserne tegner i år til at blive det største i 60 år, og regeringen finansierer sig i vid udstrækning ved at lade seddelpressen rulle. Det er ikke holdbart. Derudover skal inflationen ned.

Omfattende valutarestriktioner

Den tidligere regering forsøgte at lade kursen på pesoen flyde i forhold til USD, men det førte til yderligere inflation med stigende priser, da pesoen kollapsede i værdi. Den nye regering, som trådte til i slutningen af 2019, har forsøgt at holde pesoens kurs ret fast i forhold til USD. Men det har blot gjort pesoen væsentligt overvurderet og drænet valutareserverne.

Argentina har som modreaktion indført omfattende valutarestriktioner i forsøget på at begrænse kapitalflugten. Argentinerne har hidtil haft mulighed for at købe 200 USD pr. måned, men regeringen overvejer helt at lukke for denne populære mulighed.

Der er et stort behov for at forbedre det kommercielle klima i Argentina, som er blevet mærkbart forværret under den nuværende regering. Landets omfattende eksportskatter virker heller ikke fremmende for eksporten.

Læs også