BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

USA sætter store penge bag klimaambitioner

USA vedtog for nylig en længe ventet lov med navnet ”Inflation Reduction Act”, som betyder en markant udvidelse af støtten til grøn omstilling. Det er noget, der også vil batte hos danske producenter af vindmøller og udstyr til power-to-X og til CO2-fangst.

”Inflation Reduction Act” er, som navnet antyder, en lov, som skal bremse inflationen i USA. Derudover indeholder loven en række tiltag, der skal fremme investeringer i fornybar indenlandsk energiproduktion. Med den nye lov afsætter USA's regering derfor 369 mia. $ over en årrække til udvikling af power-to-X og CO2-fangst samt fortsat støtte til ny vedvarende energiproduktion.

Loven bygger på resterne af Præsident Bidens ”Build Back Better Act”. Og selv om der er tale om et stort beløb, så er midlerne, som er afsat til energi i den nye lov, langt mindre, end hvad der oprindeligt var præsident Bidens ønske i ”Build Back Better Act”. Den kunne dog ikke accepteres af Senatet, efter at den var gået igennem Repræsentanternes hus.

Mens ”Inflation Reduction Act” også indeholder en række initiativer til forbedring af sundhedssystemet, så udgør initiativerne med relation til energi godt og vel halvdelen af pakken. Pakken finansieres blandt andet ved et minimumskrav på 15% selskabsskat, prisloft på visse typer af medicin og investeringer i landets skatteopkrævning, som har været notorisk nedprioriteret i mange år.

Masser af penge til at sparke gang i Power-to-X-industrien

Den helt store vinder i den nye lov er power-to-X-industrien, som producerer brint og andre typer af brændsel baseret på elektricitet. Brintproducenter får nu adgang til ”tax credits” i en 10-årig periode på op til 3$/kg brint, som produceres. ”Tax credits” giver projektejere mulighed for kun at betale en mindre andel af den skat, de ellers skulle betale.

I meget runde tal, så svarer det til cirka halvdelen, og måske endda mere, af produktionsomkostningen på grøn brint i dag, så der er tale om en ganske betragtelig støtte. Det er samtidig værd at bemærke, at brint-projekter, der også inkluderer energiproduktion fra vind, sol eller atomkraft, har mulighed for at opnå støtte til begge dele.

Power-to-X branchen er i rivende udvikling, og der arbejdes på højtryk for at modne og udvikle projekter rundt omkring i verden. Samtidig står det også klart, at det er vanskeligt at konkurrere prismæssigt med fossile energikilder, før teknologien er kommet op i langt større skala, end den er nu. Håbet i USA er derfor, at denne støtte er tilstrækkelig til, at investorerne også er klar til at lægge deres egne penge i projekterne og få sektoren til at komme i gang.

Arbejder hårdt

I Danmark arbejder vi også selv hårdt på at blive en vigtig spiller indenfor power-to-X, og set fra et dansk perspektiv er det svært at få hænderne ned over USA’s nye lov, da det vil afstedkomme en forøget efterspørgsel efter blandt andet vindmøller og elektrolyseudstyr, som Danmark kan byde ind på. Her satser EKF Danmarks Eksportkredit desuden på at komme til at spille en rolle i finansiering og risikoafdækning, som vi også gør i vindindustrien.

Modellen for at støtte brint-produktionen er indrettet på den interessante måde, at støtten udregnes i forhold til brintens klimaaftryk. Ren, grøn brint, som er baseret på vedvarende energi, støttes med det fulde beløb, mens den såkaldte ”blå brint”, som er brint, der er produceret på naturgas, og hvor udledningerne indfanges og lagres i undergrunden, også kan opnå en vis grad af økonomisk støtte. Fra et rent økonomisk synspunkt er det en fornuftig måde at støtte på, fordi det giver rum til, at brinten kan produceres i forhold til den metode, som er mest konkurrencedygtig lokalt, men samtidig ansporer til at reducere klimaaftrykket.

Set fra et dansk perspektiv er det svært at få hænderne ned over USA’s nye lov

Til kulstoffangst er der også nye penge at hente i form af ”tax credits”. Kulstof, der indfanges i skorstene fra fabrikker og lagres i jorden, kan opnå op til 85$/ton i støtte, mens indfanget kulstof, der genanvendes som input til forædling af brint til andre brændstoffer, kan opnå en støtte på 60$/ton.

Fortsat støtte til vind og sol

På vedvarende energi videreføres støtten i form af ”tax credits”’ på samme niveau som i 2021, svarende til 15$/MWh, så disse midler også bliver tilgængelige fremover, i stedet for at løbe ud.

Der er således ikke tale om en markant ændring i de penge, som kan tilgås af denne del af sektoren, men det er et støtteniveau, der har sikret cirka 30 GW ny vind og solkapacitet årligt de seneste par år, så i fremtiden skal vi nok forvente os nye investeringer i ca. det samme leje, plus hvad der måtte komme i forbindelse med printprojekter.

Til sammenligning er den økonomiske støtte til vindenergi i Danmark de facto udfaset, da det faste pristillæg til landvind ophørte i 2018 for nye møller, og det seneste udbud vedr. havvindmølleparken Thor endte med et nul-bud og dermed også er at betragte som støttefri.

Vigtig lov som bringer USA og verden fremad i den grønne omstilling

Samlet set er ”Inflation Reduction Act” en vigtig milepæl i USA’s og verdens omstilling til grøn og bæredygtig energiproduktion. Og danske virksomheder, som har noget at tilbyde indenfor power-to-X og CO2-fangst, kan med fordel orientere sig mod USA, da den nye lov forventes at hjælpe til, at en lang række projekter nu kan realiseres med gode muligheder for danske eksportordrer.

Læs mere