Vaccine styrer væksten i 2021

Ikke alle udviklingsøkonomier vil få lige så hurtig adgang til en coronavaccine som os i Danmark. De lande, der får adgang til en vaccine først, kan blive de store vindere i 2021.

Af: Lynge Gørtz Smestad, chefanalytiker, EKF, 10-12-2020

Der er lys for enden af tunnelen. I Danmark og resten af de udviklede økonomier forventer man at massevaccinere befolkningerne i 2021. Først de udsatte grupper og dernæst tilbud til øvrige borgere. I takt med at befolkningerne vaccineres, vil man stille og roligt kunne vende tilbage til en restriktionsfri hverdag.

Sådan forholder det sig imidlertid ikke på alle vækstmarkeder – de såkaldte emerging markets – som udgør en stadig større del af verdens samlede økonomi. Selvom disse lande har vækstrater, der er langt højere end de udviklede landes, så har de ikke de samme økonomiske og logistiske muskler til at udrulle massevaccinationsprogrammer. Det kan gøre genåbningen af landene og deres økonomier til en langsommelig affære, som også vil kunne mærkes på den danske eksport til landene.

Der er dog stor forskel på vækstmarkedernes udgangspunkter. I de mest udviklede asiatiske lande som Kina, Taiwan og Sydkorea har man håndteret virussen særdeles godt, så økonomierne allerede er tilbage i omdrejninger.

Derfor vil en vaccine ikke ændre det store på de økonomiske prognoser. I øvrigt er Kina, hvor der forventes en vækst på 10 pct. i 2021, godt i gang med at udvikle sine egne vacciner.

Emerging Europe ser muligheder

I de central- og østeuropæiske vækstmarkeder er man anderledes hårdt ramt af virussen og forventer en økonomisk tilbagegang på fire pct. i år. Det er dog temmelig sandsynligt, at regionens lande vil kunne udrulle vaccinationsprogrammer relativt hurtigt.

En række af landene er medlemmer af EU, herunder Polen, Ungarn, Rumænien og Bulgarien, og er derfor omfattet af EU’s forhåndskøbsaftaler. Og i Rusland er man ligesom i Kina godt i gang med at udvikle sin egen vaccine. Dermed kan ”Emerging Europe” forventeligt få gang i væksten relativt hurtigt i 2021.

Men siden Pfizer præsenterede sine vaccineresultater i starten af november, er risikoappetitten blandt investorerne øget markant

De europæiske vækstmarkeder har desuden den fordel, at de internationale virksomheder har skærpet deres fokus på at gøre deres forsyningskæder kortere og mere pålidelige. En proces, som Central- og Østeuropa på grund af beliggenheden står til at drage fordel af.

Afrika og Latinamerika kan blive de store tabere

Optimismen har dog væsentlig trangere kår i de mindre udviklede markeder i Afrika, Latinamerika og Sydøstasien. Her er landene generelt fattigere og har dårligere infrastruktur og logistik, så det vil tage længere tid at få vaccineret befolkningerne.

Ser man på de aktuelle forhåndskøbsaftaler, har kun Mexico og Chile indgået aftaler af en anseelig størrelse. Samtidig gælder det, at de mindre udviklede vækstlande ofte kun har indgået aftaler med en-to vaccineproducenter, mens man i de udviklede lande har indgået aftaler med fire-frem. På den positive side er andelen af ældre i udviklingslandene dog markant mindre end i de udviklede lande.

Finansmarkederne har genvundet tilliden

Selvom der er store forskelle på udsigterne for 2021, så vil alle vækstmarkeder drage indirekte fordele af en vaccine. Da corona ramte i foråret, trak de internationale investorer med det samme kapital ud af vækstmarkederne, fordi de i krisetider hellere vil være eksponeret mod de mere sikre udviklede økonomier.

Men siden Pfizer præsenterede sine vaccineresultater i starten af november, er risikoappetitten blandt investorerne øget markant. Investorernes opkøb af aktiver i vækstmarkederne er steget til det højeste niveau siden 2014. Mange analytikere forventer, at denne kapitalindstrømning til vækstmarkederne vil fortsætte i 2021 til stor gavn for landenes økonomier.

Læs også