USA-Iran-konflikten kan både påvirke verdensøkonomien og dansk eksport

Af Lynge Gørtz Smestad, chefanalytiker EKF

Uanset hvordan konflikten mellem USA og Iran udvikler sig, kan det have store økonomiske konsekvenser. Både for verdensøkonomien, for Mellemøsten og for dansk eksport.

USA stak i sidste uge hånden i en gevaldig hvepserede med et drone-attentat på den iranske general Qassem Soleimani.

Angrebet har øget spændingerne i Mellemøsten markant, og risikoen for en reel krigssituation mellem USA og Iran har sjældent været højere end nu.

Det er indtil videre uvist, hvordan konflikten vil udvikle sig militært, men sikkert er det, at hele regionen kan blive påvirket af situationen på den økonomiske front. I et worst case-scenarie vil konflikten også kunne påvirke verdensøkonomien.

En økonomi af betydning

Den iranske økonomi blev mærkbart svækket, da Donald Trump i 2018 trak amerikanerne ud af atomaftalen med Iran og genindførte sanktioner mod landet.

Reelt forsvandt Iran fra de danske eksportørers radar allerede dengang. Men hvis de aktuelle spændinger ender i en krigssituation mellem USA og Iran, vil det medføre et fuldstændigt kollaps af Irans økonomi, der kan skabe ringe i vandet langt ud i verdensøkonomien.

Vigtigere for verdensøkonomien er det dog, at en militær konflikt kan medføre stigende oliepriser

Tidligere militære konflikter viser, hvor stor indflydelse en krig kan have på en økonomi. Fx er Syriens økonomi skrumpet med 60 pct. under borgerkrigen.

Irans økonomi er meget større end den syriske og tegner sig for ca. 1,2 pct. af verdens samlede BNP. En reduktion af den iranske økonomi med fx 25 pct. vil således reducere verdens samlede vækst med ca. 0,3 pct. Det er sammenligneligt med det fald, handelskrigen mellem USA og Kina estimeres at have medført hidtil.

Vigtigere for verdensøkonomien er det dog, at en militær konflikt kan medføre stigende oliepriser.

Omkring en femtedel af verdens olie bliver nemlig sejlet gennem Hormuzstrædet mellem Iran og Oman. Hvis Hormuzstrædet bliver lukket helt af, vurderes olieprisen at kunne stige helt op til 150 dollars per tønde.

Det vil få den globale inflation til at stige og vil i særlig grad ramme lande, der er afhængige af energiimport.

Skrøbelige nabolande

Den tilspidsede situation har også direkte indvirkning på flere af nabolandene i Mellemøsten. Iran har nemlig gennem en årrække øget sin indflydelse i regionen og har i dag betydelig politisk og militær indflydelse i nabolandene Irak, Syrien og Libanon, der ligger som en vestlig korridor fra Iran til Middelhavet.

Irak og Syrien er særligt skrøbelige og kan meget vel komme til at lægge land til en stedfortræderkrig mellem Iran og USA.

Qassem Soleimani blev da også dræbt i netop Irak – et land, hvor iranerne har øget sin indflydelse gennem iransk-støttede shiamilitser siden Saddam Husseins fald i 2003.

Vestlige tropper er fortsat til stede i landet, men det irakiske parlament tilkendegav i søndags, at man ønsker de vestlige tropper ud af landet, fordi det amerikanske angreb var foregået på irakisk territorium.

Trump, som har givet tvetydige meldinger om en amerikansk tilbagetrækning i Irak, truede efterfølgende med en sanktionering af Irak, hvis landet gør alvor af truslen om at smide amerikanerne ud.

På den måde kan konflikten meget vel svække væksten i Tyrkiet og derigennem ramme den danske eksport til landet

Hvis amerikanerne trækker sig ud, kan det skabe usikkerhed om den irakiske økonomi. Det vil kunne ramme den danske eksport til landet, som i 2018 var på 537 millioner kr.

Ud over at påvirke enkeltlande direkte kan konflikten også have en indirekte negativ effekt på økonomien i hele Mellemøsten. Set fra en dansk synsvinkel er det særlig relevant, at det største danske eksportmarked i regionen, Tyrkiet, er yderst sårbart.

Tyrkiet importerer en stor del af sin energi, og stigende oliepriser vil gøre energiimporten dyrere. Samtidig er Tyrkiet afhængigt af kapitalindstrømning fra udlandet, men de globale kapitalmarkeder vil sandsynligvis sætte risikopræmien op, når risikoen for en militær konflikt i regionen stiger.

På den måde kan konflikten meget vel svække væksten i Tyrkiet og derigennem ramme den danske eksport til landet. En eksport, som i 2018 lød på ca. 6 milliarder kroner.

Læs også

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at EKF.Logic.Composers.Factories.NewsFactory.GetNewsTeaserItem(TeaserItem teaserItem, TeaserSize teaserSize, TeaserListItemViewModel vm) in C:\Projects\EKF\EKF.Logic\Composers\Factories\NewsFactory.cs:line 39
  at EKF.Website.Controllers.GlobalController.TeaserListItem(PartialViewMacroModel model) in D:\a\1\s\EKF.Website\Controllers\GlobalController.cs:line 94
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_TeaserItemPicker_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\MacroPartials\TeaserItemPicker.cshtml:line 8
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 80
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 23
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20