Grøn fond skal booste dansk klimaeksport

Med den nylige lancering af Danmarks Grønne Fremtidsfond får EKF Danmarks Eksportkredit fra 2020 en ekstra ramme på 14 milliarder kr. til at styrke danske virksomheders eksport af klimaløsninger.

Det er umuligt at løfte de nødvendige investeringer i klimaløsninger udelukkende gennem offentlige projekter. Derfor er det afgørende at skabe bedre vilkår for private investeringer i klimaløsninger, og her kommer Fremtidsfonden og EKF til at spille en væsentlig rolle.
Den ekstra ramme kommer en bred vifte af eksportvirksomheder til gode, og vindenergi er naturligvis den oplagte eksportmulighed, eftersom Danmark er verdens førende på området.

Vand og biomasse

Men EKF vil gerne gøre en indsats for at brede eksporten af klimaløsninger endnu mere ud. Derfor ser EKF blandt andet på muligheder for øget eksport af vandteknologi, som både omfatter rent drikkevand, rensning af spildevand og behandling af vand til industrielle processer.
På dette område er Danmark ligeledes blandt de førende med store virksomheder som Danfoss, Grundfos, AVK, Kamstrup og mange små og mellemstore virksomheder med unikke produkter og løsninger inden for vandteknologi.

Set i verdensperspektiv giver det rigtig god mening at styrke den danske eksport af vandteknologi. På verdensplan giver mangel på rent drikkevand og forurening fra spildevand stadig større udfordringer, og der bliver fortsat investeret væsentligt mere i vandteknologi end i vindenergi. Dog mangler Danmark en systemintegrator, der kan markedsføre og sælge hele løsninger inden for vandteknologi, sådan som vi har det på vindområdet med eksempelvis Vestas.

På verdensplan er det dog vind og sol, der er de store trækheste for energiomstillingen

Biomasse er en anden grøn branche, hvor Danmark teknologisk set er med helt fremme. Branchen har sit udspring i de tidligere værftsvirksomheder i landets store byer, blandt andet B&W og Aalborg Boilers. Branchen har gennem årtier raffineret den kedelteknologi, som indgår i biogasanlæg, der kan erstatte fossile brændsler.

På verdensplan er det dog vind og sol, der er de store trækheste for energiomstillingen. Mens Danmark har en stærk position inden for vindmølleparker, så er der ikke meget dansk udstyr at markedsføre indenfor solenergiparker, fordi det meste af den globale produktion af solceller foregår i Asien. Danmarks rolle indenfor solenergi består primært af nogle developerselskaber, som sørger for at få tilladelser og får parkerne bygget.

Internationalt netværk

EKF kommer til at spille en nøglerolle i at udbrede danske klimaløsninger i verden. I kraft af mange års arbejde med eksportprojekter har EKF både etableret et bredt globalt netværk af kontakter på klimaområdet og opbygget en bred viden på området.
Dertil kommer EKF’s særlige muligheder for at hjælpe danske virksomheder med eksportforretninger på markeder og i lande, hvor markedsforholdene er usikre og risikofyldte.

EKF ser derfor frem til at hjælpe med at booste dansk eksport af klimaløsninger

EKF er sat i verden for at styrke dansk eksport og bidrage med at skabe eksportrelaterede arbejdspladser. EKF træder typisk til, når banken tøver med at låne penge til at realisere en eksportforretning, fordi risikoen er for stor til bankens temperament.
Med Den Grønne Fremtidsfond og den danske stat i ryggen kan EKF tilbyde eksportvirksomheder kautioner, garantier og lån, hvilket mindsker bankernes risici.

Med en finansieringsløsning fra EKF bliver danske eksportvirksomheder attraktive i forhold til udenlandske konkurrenter. EKF ser derfor frem til at hjælpe med at booste dansk eksport af klimaløsninger, og vi går til opgaven med åbne arme over for alle teknologier, hvor danske virksomheder kan markere sig internationalt.

Læs også

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at EKF.Logic.Composers.Factories.NewsFactory.GetNewsTeaserItem(TeaserItem teaserItem, TeaserSize teaserSize, TeaserListItemViewModel vm) in D:\a\1\s\EKF.Logic\Composers\Factories\NewsFactory.cs:line 91
  at EKF.Website.Controllers.GlobalController.TeaserListItem(PartialViewMacroModel model) in D:\a\1\s\EKF.Website\Controllers\GlobalController.cs:line 94
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_TeaserItemPicker_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\MacroPartials\TeaserItemPicker.cshtml:line 8
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 80
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 23
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20