Der skal kæmpes for eksportordrerne i 2021

Skønt der er fremgang at spore for økonomien i 2021, bliver det et år, hvor der skal kæmpes hårdt og længe for at lande eksportordrerne.

Af: Jørn Fredsgaard Sørensen, Department Director for Country, Bank & Sector Risk, EKF Danmarks Eksportkredit, 29-12-2020

I denne tid, hvor coronavaccinen begynder at blive rullet ud, kan det være svært at holde sin pessimisme ved lige.

IMF – Den Internationale Valutafond – forudsagde allerede i sin prognose fra oktober, at verdensøkonomien ville vokse med 5,2 pct. i 2021. Det var før den aktuelle anden bølge af epidemien, men jo også før der var vacciner i syne.

OECD er i en december-analyse lidt mere pessimistisk. Økonomisk set river OECD to sider ud af årbogen og forudsiger, at vi ved starten af 2022 er nogenlunde der, hvor vi slap 2019 – ned med 4,2 pct. i 2020, men også op med 4,2 pct. i 2021.

Men selvom væksten kommer op i gear igen, så er der sket en masse ting på andre økonomiske parametre, der bekymrer.

Stater og virksomheder var allerede før corona gældsat som aldrig før. Den udvikling er bare taget til i løbet af 2020 – for staternes vedkommende for at mindske de økonomiske effekter af nedlukningerne og for virksomhedernes vedkommende for at kunne betale lønninger og andre udgifter.

Selvom renten ser ud til at forblive lav i lang tid fremover, vil denne gæld enten skulle afbetales eller rulles over. Og med en verdensøkonomi, der stadig slider sig opad i slæbesporet, vil nogle virksomheder og stater simpelthen miste fodfæstet og glide i grøften.

Staterne i den vestlige verden har generelt gjort et godt job med at holde hånden under virksomhederne. Faktisk så godt, at der har været færre konkurser i 2020 end i 2019.

Men når støtteprogrammerne fases ud, og virksomhederne skal stå helt på egne ben – nu med større gældslæs – kan man frygte en konkursbølge. Det vil i sig selv tynge genopretningen af økonomien, for det betyder flere arbejdsløse og en tvivl i de tilbageværende virksomheder, som derfor vil være tilbageholdende med at investere i ny kapacitet.

Danmark er en eksporttrukket økonomi – i 2019 stod eksporten for ca. halvdelen af den danske vækst

Også for en række svage lande bliver de kommende år svære. I Paris-Klubben (hvor man forhandler gæld mellem lande) har man i 2020 allerede givet henstand på gælden til en række af de svageste udviklingslande. Den henstand er forlænget til midten af 2021 – og det er fortsat blot henstand, ikke eftergivelse.

Forude venter forhandlinger, der kan resultere i reel gældseftergivelse – måske på linje med den omfattende gældseftergivelse, der skete i 1990’erne. Foreløbig er de private kreditorer ikke med i initiativet, men der er pres for, at de skal bidrage, og det alene vil gøre det svært for de svage lande at refinansiere deres gæld.

For Danmark er det vigtigt, hvordan det går på eksportmarkederne. Danmark er en eksporttrukket økonomi – i 2019 stod eksporten for ca. halvdelen af den danske vækst.

Dansk vareeksport er godt hjulpet ved i høj grad at bestå af medicinal- og fødevarer, som der altid er brug for. Den anden store post ”Maskiner og transportmidler” er mere følsom over for dårlige konjunkturer, som kommer til at præge 2021, da mange virksomheder vil være tilbageholdende med at investere i ny kapacitet.

Derfor er det glædeligt, at EKF har fået mulighed for at yde støtte til modning af grønne eksportordrer under EKF Green Accelerator

Derfor bliver der ekstra hård kamp om markedsandelene i de lande, som kan udvise noget vækst. Det er på eksportmarkederne, at konkurrencen er hårdest. Har man først mistet sit fodfæste, er tyske, kinesiske eller koreanske konkurrenter som regel klar til at fylde fodsporene.

Hvis ordrerne i 2021 stadig er færre end i 2019, bliver der hårdere kamp om dem. Derfor bliver salgsarbejdet og bearbejdningen af købere og myndigheder vigtigere, ligesom det sikkert bliver en længere proces, end hvad der normalt gælder.

Derfor er det glædeligt, at EKF har fået mulighed for at yde støtte til modning af grønne eksportordrer under EKF ”Green Accelerator”. Her kan virksomhedsalliancer få tilskud på 80% af udgifterne til at overvinde de barrierer, som står i vejen for deres salg af grønne løsninger. Forhåbentlig giver det et bidrag til at holde gang i den vigtige danske eksport.

Læs også