BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Kradser corona-krisen i din virksomhed? Her er EKF’s nye tiltag

Coronakrisen har gjort det markant sværere at være eksportvirksomhed. Nedlukkede samfund, udskudte investeringer og forbud mod rejser er alt sammen med til at lægge en dæmper på ordrestrømmen, og det kan mærkes på bundlinjen.

I EKF har vi både corona-specifikke produkter, der kan hjælpe med at holde forretningen kørende, selvom ordrerne er midlertidigt tørret ud, og vi har også lanceret en række nye tiltag, der skal udvide paletten af tilbud til særligt mindre og mellemstore danske virksomheder.

Her kan du læse mere om vores coronaordninger og andre nye tiltag:

Likviditetskaution: EKF tager 90% af din banks tab på lån optaget under coronakrisen

Likviditetskaution er en hjælpende hånd til eksporterende SMV-virksomheder, hvis omsætning falder 30 % eller mere på grund af coronakrisen. Kautionen sikrer dig likviditet til at betale udgifter som fx løn, leverandører eller husleje, selv om omsætningen falder.

Det sker ved, at EKF overtager 90 % af bankens eventuelle tab på nye lån, der går til at sikre din virksomheds likviditet. Det gør det mere attraktivt for banken at give dig et lån. En Likviditetskaution kan dække omsætningstab i perioden 1. marts 2020 til 28. februar 2021.

Læs mere om likviditetskautioner her

Crowdlending: Du kan få halvdelen af finansieringen hos EKF

Virksomheder, der søger at rejse finansiering hos private investorer via platformene Lendino og Flex Funding, har nu mulighed for at få op til halvdelen af deres finansiering fra EKF Danmarks Eksportkredit.

EKF har indgået en aftale med de to platforme, og deltager i lånene på samme vilkår som andre investorer. Vi kan skyde op til halvdelen af det ønskede beløb ind – dog maksimalt 5 mio. kr. Det betyder, at adgangen til den private lånefinansiering øges markant for danske SMV’er.

På grund af EKF's rolle med at understøtte danske eksportvirksomheder er det dog et krav til de virksomheder, der ønsker at rejse finansiering, at mindst 20 pct. af deres omsætning kommer fra eksport, udenlandsk såvel som indenlandsk.

Læs mere om crowdlending her

Øget risikovillighed: EKF åbner for 20 nye lande og lemper kravene i 52 andre

Som led i aftalen om genstart af dansk eksport, øger EKF nu risikovilligheden på svære markeder. EKF fik i oktober tildelt 125 mio. kr. til at understøtte danske virksomheders eksport til mellem- og højrisikomarkeder, og de penge er nu klar til at komme ud og arbejde.

Kapitalindskuddet vurderes at kunne understøtte garantier for 1-1,5 mia. kr., hvilket samlet set skønnes at skabe basis for finansiering af eksport for i alt 2-3 mia. kr. i vanskelige markeder.

For de hidtil lukkede lande er den maksimale garantistillelse 25 mio. kr. per transaktion. Det sikrer, at mange virksomheder, herunder små- og mellemstore eksportvirksomheder, kan gøre brug af de nye muligheder. For de 52 lande hvor de eksisterende krav til købere lempes, er der ingen beløbsbegrænsning.

Læs mere om de nye muligheder her

EKF Green Accelerator: Søg tilskud til modning af dit grønne eksportprojekt

Hvis du har planer om et grønt eksportprojekt, men er stødt på barrierer i forhold til at få det realiseret, så kan du nu søge tilskud til modning hos EKF Green Accelerator.

Med ordningen kan du først og fremmest søge om tilskud til at dække udgifter til konsulenthjælp, rådgivning og ekspertassistance.

Ydelserne kan fx være

• hjælp til feasibility studier
• markedsanalyser
• juridisk rådgivning
• ESG-compliance analyser
• oplysningsindsats over for beslutningstagere
• rådgivning om patentansøgninger
• marketingkampagner og events mm.

Man kan desuden få tilskud til at dække udgifter til projektstyring, revision og rejser. I mindre grad kan også indkøb af hardware indgå i budgettet.

Ordningen er indført fordi det kan være dyrt og krævende at modne eksportprojekter og gøre dem til virkelighed, og sommetider har investorer og eksportører svært ved at finansiere de indledende faser fuldt ud.

For at kunne understøtte kommende danske eksportprojekter er der derfor afsat 30 mio. kr. til en grøn projektmodningsordning, EKF Green Accelerator. Tilskud gives til eksportalliancer mellem mindst to danske virksomheder, som har til formål at fremme salg af afprøvede grønne teknologier til kunder i udlandet.

Læs mere om ordningen her

Mejerist
Produkt

Få kredit i banken til at finansiere din virksomheds udgifter


Vi tilbyder naturligvis også stadig vores faste produkt Eksportkaution, hvor du kan få lettere ved at låne penge i banken med en kaution fra os i ryggen. Det foregår sådan, at vi overtager størstedelen af din banks risiko, og med EKF i ryggen bliver det mere attraktivt for din bank at give dig en kredit.
Læs mere om Eksportkautionen