BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Pia Stene, Chief Risk Manager i EKF

Pia Stene arbejder med genforsikring i EKF’s Risk Management afdeling og har lang erfaring fra forsikringsverdenen. Pia er født og opvokset i Sydsverige og er uddannet cand.scient. i matematik fra Lunds Universitet, men har boet og arbejdet i Danmark siden hun blev kandidat 2006.

Hvad arbejder du med?

De seneste cirka 6 år har jeg arbejdet med genforsikring, og det gør jeg også her hos EKF, hvor jeg har været ansat siden 2020. Tidligere har jeg også arbejdet med statistisk modellering, ledelsesrapportering og Business Intelligence og endda også en del med kodning af robotter. Men på min tidligere arbejdsplads blev genforsikring det fagområde, som jeg sad mest med, og den vej er jeg så fortsat.

Genforsikring handler om at dele risikoen ved store lån og garantier. Det er især et vigtigt redskab ved store og usikre projekter som fx biomasseanlæg, teknologisk infrastruktur og store vindmølleparker, hvor det kan være svært at sammensætte finansieringen. Det kan skyldes usikkerhed ved en lang tidshorisont, projektets størrelse eller teknologi samt de fremtidige muligheder for at sælge projektets varer eller produktion.

I de tilfælde kan EKF træde til med en finansieringsgaranti, som giver banker sikkerhed for lån og garantier til projektet. Det kan bane vejen for større risikovillighed og øget dansk eksport. Men ved sådanne store projekter vælger EKF ofte at genforsikre dele af risikoen hos andre forsikringsselskaber. Og jeg sidder så med såkaldt treaty-genforsikring, som går ud på, at vi indgår en årlig rammeaftale med et panel af genforsikringsselskaber, som giver tilsagn om på forhånd at genforsikre en fast andel af vores transaktioner inden for især køberkreditter og projektfinansieringsgarantier.

Vores treaty-genforsikringsaftaler giver EKF sikkerhed for, at vi kan få dækket risikoen, før vi går ind i en forretning. Det er disse treaty-genforsikringsaftaler, som jeg sidder og holder styr på i det daglige og sørger fx for ekstern løbende rapportering, og genforsikringsadministration. Desuden er jeg ansvarlig for genforhandling af både eksisterende og fremtidige kontrakter. Jeg sidder med omtrent 300 garantier, som jeg overvåger. EKF har treaty-genforsikret op mod 28 mia. kr. (25 pct. af EKF’s totale portefølje), så der er tale om mange penge.

Som Risk Manager i EKF gør jeg brug af mine kompetencer inden for både statistik og kommunikation i et internationalt miljø. Det er en perfekt kombination for mig

I EKF har jeg både en back- og front office-rolle, idet jeg både er porteføljemanager og samtidigt er første kontakt til genforsikringsselskaberne, når EKF ønsker at forhandle dækning af risiko via treaty-genforsikring. Derfor kræver det, at jeg sætter mig ind i de pågældende projekter, så jeg kan forklare om projekternes formål og værdi. Det er ret spændende, fordi det oftest er projekter, som enten er grønne eller forbedrer levestandarden for folk i andre lande. Og det giver mig en ekstra tilfredsstillelse, at vores genforsikringer handler om projekter med et godt formål. Desuden giver det mig viden om nye teknologier inden for alt fra cement, CO2-fangst og lagring, PtX og den slags, som EFK er med til at finansiere.

Hvad er det bedste ved at arbejde i EKF?

Noget af det bedste ved at arbejde i EKF er, at jeg har mulighed for at bruge mine kompetencer inden for statistik og matematik og samtidig kombinere det med kommunikation udadtil i et internationalt miljø.

Jeg har meget kontakt til de udenlandske selskaber, som vi forhandler genforsikring med, og så står jeg også for at arrangere de to årlige dage, hvor vi inviterer dem til en ”Genforsikringsdag” både virtuelt og fysisk her i Danmark. Den sidstnævnte er med til at vedligeholde den personlige kontakt, som er umulig at opretholde udelukkende ved hjælp af onlinemøder.

Derudover sætter jeg stor pris på samarbejdet, som jeg har internt i huset med bl.a. CRM- og ESG-afdelingerne samt juristerne og underwriterne, og at jeg har enorm stor indflydelse på, hvordan jeg løser mine opgaver og når mine mål. Det er til tider et ret selvstændigt job, og det trives jeg godt i.

Hvordan oplever du, at EKF støtter din udvikling?
Jeg oplever, at jeg udvikler mig både fagligt og personligt i jobbet, fordi det er selvstændigt, og jeg får meget ansvar. Og så har jeg bl.a. fået mulighed for at være EKF’s repræsentant i forskellige internationale fora og deltager løbende i fagligt relevante workshops mv. på internationalt plan.