BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Morten Jess Nielsen, Head of ESG i EKF

Mortens job består i at vurdere, om de komplekse projekter, som EKF finansierer, lever op til internationale CSR- og miljøkrav. Han kom til EKF i 2018, og inden da arbejdede han som Global CSR Manager i en stor dansk virksomhed. Morten har en kombineret kandidatgrad i Internationale Studier fra RUC og Afrika-studier fra Københavns Universitet.

Hvad arbejder du med?

Jeg er ansat i EKF’s afdeling for Environmental, Social & Governance (ESG), hvor jeg er en ud af et hold på en håndfuld konsulenter, som arbejder med CSR. Ud over at være leder af teamet, går mit arbejde ud på at undersøge, om de store og komplekse projekter, som EKF finansierer rundt om i verden, overholder internationale retningslinjer så som IFC Performance Standards. Jeg har løbende cirka fem til seks store projekter, som jeg følger. Til dagligt forgår mit arbejde på kontoret i Nordhavn, men jeg rejser også ud for at se og vurdere projekterne i virkeligheden.

Noget af det mest fascinerede ved mit job er, når jeg ser, hvordan et projektoplæg starter på papir for senere at blive til virkelighed i form af en ny vindmøllepark eller en ny jernbane

Jeg har bl.a. været i Tyrkiet, hvor EKF har bidraget med et eksportlån til et jernbaneprojekt. Jeg var nede for at undersøge de mange aftryk et så stort og komplekst projekt har. Det var blandt andet, om støjen fra arbejdet med jernbanen og sprængningen af tunneller gennem bjergene er til gene for lokalbefolkningen.

Det er et enormt projekt, og jernbanen kommer til at gå fra Bandirma via Bursa, og Yenisehir til Osmaneli i det nordvestlige Tyrkiet. Jernbaneprojektet giver danske kontrakter til bl.a. logistikvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, entreprenører samt en række mindre komponentleverandører.

Jobbet er alsidigt. Fra at følge arbejdet med at flytte og genplante en truet plante til at sikre arbejdsforhold på byggepladsen. Vi har stort fokus på, at de projekter, som EKF finansierer, ikke har negativ indvirkning på miljø, dyr, planter eller mennesker.

Hvad er det bedste ved at være ansat i EKF?

Noget af det bedste ved mit job i EKF er den vekslen, som jeg har mellem arbejdet på kontoret og rejser ud til projekterne. Samarbejdet med de førende internationale konsulenthuse er også noget, jeg sætter stor pris på. De har specialister inden for specifikke områder, der er relevante for det pågældende projekt. Det kan fx være en specialist i trækfugle eller genhusning af lokalbefolkning. Det er enormt lærerigt.

Endelig værdsætter jeg det stærke sammenhold og gode kollegaskab. Vi er en blanding af mange fagligheder i huset, og vi samarbejder meget på tværs og hjælper hinanden med at nå i mål.

Hvordan oplever du, at EKF støtter din udvikling?

Hvert enkelt projekt, som jeg er involveret i, er vidt forskelligt. Derfor får jeg hele tiden nye faglige udfordringer, som jeg løser sammen med kollegerne og i samarbejde med konsulenter og folk internationalt.