BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Kristine Skou Holck-Andersen, jurist i EKF

Kristine er uddannet advokat og er ansat i EKF’s juridiske afdeling. Hun startede hos EKF i april 2021 og arbejdede inden da hos Bech-Bruun.

Hvad arbejder du med?

Jeg er ansat i EKF’s juridiske afdeling, hvor jeg er en del af vores projektfinansieringsteam. I mit team er vi involveret i alle EKF’s store projekter. Det kan fx være finansiering af grøn energi så som vindmølle- og solcelleparker, eller det kan være noget helt andet som en stor jernbanestrækning. Fælles for projekterne er, at de er med til at fremme dansk eksport, og mange af dem er også med til at fremme den grønne omstilling.

Det vigtigste for mig er at arbejde med noget, der er meningsfuldt og udfordrende, og samtidig have gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø. Alt det opfylder EKF

Hvad er det bedste ved at være ansat i EKF?

Jeg vil fremhæve tre ting. Den første er EKF’s samfundsmæssige betydning. Hver gang vi finansierer et projekt, så er vi med til at fremme den danske eksport og sikre flere danske arbejdspladser. Derudover har vi et stort fokus på den grønne omstilling, og vi har strenge ESG-krav, som sikrer, at vores projekter bliver udviklet under ordentlige forhold. Det er vigtigt for mig.

Den anden ting, jeg vil nævne, er det sociale. Vi arbejder i teams på tværs af fagområder og specialer, og vi har en stor tillid til hinanden og et fælles ønske om at få projekterne i mål. Det er virkelig motiverende og er med til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Den tredje ting er det internationale aspekt. Alle vores projekter foregår i udlandet, hvilket betyder, at vi er internationalt orienterede og hele tiden følger med i, hvad der sker ude i verden. Og så er der også en del rejseaktivitet, som er rigtig spændende.

Hvordan oplever du, at EKF støtter din udvikling?

Jeg oplever en stor støtte til min udvikling – både fagligt og karrieremæssigt. For mig er det vigtigt at blive fagligt udfordret, og det bliver jeg dagligt, for alle vores projekter er forskellige, og der er hele tiden nye problemstillinger, jeg skal forholde mig til. Der er også mulighed for at prøve kræfter med andre fagområder. Hvis man er jurist som jeg, kan man ud over de juridiske problemstillinger også prøve kræfter med den kommercielle eller den økonomiske del eller ESG-delen i vores projekter. 

I forhold til min personlige udvikling deltager jeg i et internt karriereforløb, hvor jeg løbende er på kurser i personlig udvikling, og hvor jeg har fået tilknyttet en intern mentor, som jeg kan drøfte både faglige udfordringer og fremtidige karrieremuligheder med.

VIDEO

1 minut med Kristine


Kristine er uddannet advokat og er ansat i EKF’s juridiske afdeling.