Chef for Corporates & Institutions til EKF

EKF er en organisation i vækst med store ambitioner om at styrke dansk eksport og internationalisering yderligere til gavn for Danmark, dansk industri og den grønne omstilling. Med afsæt i dette søger EKF en chef for et nyetableret forretningsområde Corporates & Institutions, der med reference til EKF’s Chief Commercial Officer får ansvaret for at drive den strategiske udvikling af storkundeområdet fremadrettet.

Særlige ansvarsområder

 • Lede og udvikle et transparent, agilt og kommercielt storkundeområde, der understøtter EKF´s udvikling
 • Overordnet ansvarlig for professionel eksekvering af udlån og finansiering i storkundeområdet
 • Sikre klar struktur for klienthåndtering og -opfølgning
 • Sikre høj kvalitet og ensartethed i kundemateriale og -aftaler
 • Optimere priser og kreditkvalitet
 • Vedligeholde og udbygge kundegrundlaget, herunder overvågning af markedet, tilrettelæggelse af forretningsstrategier og handlingsplaner
 • Opbygning af strategiske partnerskaber
 • Sikre succes gennem samarbejde og involvering af interessenter på tværs af organisationen.

Forventninger til den ideelle kandidat

 • Relevant kandidatgrad
 • +10 års erfaring med at servicere large corporates og institutions fra enten en investeringsbank, kompetent kreditinstitution eller DFI-kontekst
 • Ekspertkompetence indenfor udvikling, salg, prissætning og eksekvering af udlånsprojekter til store selskaber samt projektstyring af disse
 • Erfaring med, på baggrund af en analytisk, struktureret og faktabaseret tilgang, at skabe overblik over forretningen samt afledte muligheder
 • Strategisk kapacitet og erfaring med at påvirke en strategi proaktivt
 • Erfaring med opstilling og eksekvering af forretningsmål og handlingsplaner, herunder overvågning af markedet og andre spilleres tilgang
 • Mangeårig erfaring med at lede og motivere mennesker

Ansøgning

Rekrutteringsprocessen varetages af Heidrick & Struggles. Ansøgning med relevante bilag sendes til EKF@heidrick.com senest d. 14. juli. Alle kandidaters henvendelser behandles i fortrolighed.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Engagement Manager Rasmus Riisgaard, Heidrick & Struggles på telefon +45 3337 7600.

Om EKF

EKF er Danmarks Eksportkredit. Vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved at finansiere deres eksport og dække de risici, der er ved at handle med andre lande. Alene sidste år sagde vi ja til garantier og kautioner, der var med til at skaffe ordrer til danske virksomheder for knap 15 milliarder kroner og fastholde eller skabe 7.200 danske arbejdspladser. Vi drives som en moderne finansiel virksomhed. EKF er ejet af staten og hører under Erhvervsministeriet.


Følg EKF på LinkedIn