BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Større fokus på arbejdet med bæredygtig eksportkreditfinansiering


Ny rapport viser fordelingen af grønne og fossile projekter fra lande i Export Finance for Future (E3F)

Den 14. april 2021 trådte Danmark ind i en klimakoalition under navnet Export Finance for Future, forkortet E3F. Koalitionen er et fransk initiativ under minister Bruno Le Maire, og deltagerlandene har underskrevet et statement of principles om et eksportfinansieringssamarbejde for at stoppe finansiering til kulrelaterede projekter, skabe bedre finansielle incitamenter til grønne investeringer, samt igangsætte drøftelser om, hvordan finansiering til olie og gas kan udfases.

Efter at den danske regering har indført restriktioner for offentlig finansiering af kul, olie og gas, er E3F et vigtigt forum for Danmark for at få andre lande til at strømline deres restriktioner og dermed forbedre eksportørernes konkurrencevilkår.

Afgørende forum

Derudover er E3F et afgørende forum for at få fokus på finansielle incitamenter og fleksibilitet for ECA’erne for at kunne hjælpe den grønne omstilling på vej. På seneste ministermøde den 24. november 2021 blev det besluttet arbejde for gennemsigtighed i forhold til bæredygtige eksportkreditaktiviteter, og rapporten er første leverance fra E3F og viser, ECA’ernes fordeling af grønne og fossile projekter i porteføljen.

Det er forventningen, at fremtidige rapporter vil kunne vise, at E3F medlemmerne udfaser finansiering til fossil finansiering, imens grønne projekter vil fylde mere. E3F medlemmerne håber med denne rapport at skabe fokus på arbejdet for en mere bæredygtig eksportkreditfinansiering.

 

Du kan se rapporten her.

Læs mere