BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Short Term genforsikrings-aftale bliver forlænget


EKF Danmarks Eksportkredit og fire kreditforsikringsselskaber har netop underskrevet en aftale om forlængelse af Short Term genforsikringsaftalen.

EKF og de fire private kreditforsikringsselskaber Atradius, Coface, Euler Hermes og Tryg Garanti, er blevet enige om en treårig forlængelse af Short Term genforsikringsaftalen. Forlængelsen omfatter dog kun Top-up dækningen.

Det betyder det

Ordningen betyder, at kreditforsikringsselskaberne kan tilbyde en større dækning end de normalt vil kunne. Det øger kapaciteten på markedet, dermed vil danske eksportvirksomheder kunne få dækket en større del af deres omsætning.
”Vi er meget tilfredse med, vi kan forlænge ordningen for en treårig periode, og vi er meget glade for det gode samarbejde med kreditforsikringsselskaberne”, siger Lars Smed Jensen, First Vice President i EKF.

”Det er meget positivt, at markedet er blevet normaliseret trods corona, samt at vi kan fortsætte vores normale samarbejde med kreditforsikringsselskaberne. Med ordningen kan vi tage en del af selskabernes risiko på eksportordrer med kort kredittid, og det gør det muligt for selskaberne at tilbyde højere dækninger, end de ellers ville kunne tilbyde,” siger Lars Smed Jensen.

Større dækning

Atradius, Coface, Euler Hermes og Tryg Garanti har gennem årtier opbygget et fintmasket risikoovervågningskoncept, der sikrer danske virksomheder mod store tab. De er derfor en central del af en velfungerende varehandel, og de glæder sig over at kunne fortsætte det gode samarbejde med EKF.

”Det er en vigtig aftale, der siden finanskrisen har sikret, at danske virksomheder har kunnet opretholde konkurrencekraft ved at tilbyde kredit under nogle meget turbulente markedsvilkår. Vi værdsætter samarbejdet med EKF, og vi er rigtig glade for, det er lykkedes at videreføre genforsikringsaftalen i forhold til Top Up til gavn for vores kunder. Vi ser frem til fortsat at støtte danske eksportvirksomheder,” siger repræsentanter fra de fire kreditforsikringsselskaber.

Quota share ordningen – hvor EKF dækkede op til 80 procent af risikoen - bliver ikke forlænget og skal udfases inden udgangen af 2022. Der har ikke været særlig stor udnyttelse af netop den del af aftalen, derfor vurderer EKF, at det ikke vil have den store betydning for kapaciteten på markedet.

Læs mere