BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

EKF Green Accelerator
kom godt fra start

2021 var året, hvor EKF med Green Accelerator-ordningen kunne give de første 15 grønne eksportprojekter tilsagn om økonomisk støtte til projektmodning.

Med en startpulje på 85 mio. kr. blev EKF Green Accelerator vedtaget i oktober 2020 som led i en større aftale mellem regeringen og støttepartierne om at hjælpe virksomheder med at få gang i eksporten.

Trods en corona-præget debut og lettere justeringer i ordningen undervejs lykkedes det EKF i 2021 at give tilsagn til i alt 15 grønne projekter om støtte til en samlet værdi af 14 mio. kr.

Læs årsrapporten

Green Accelerator er målrettet modning af grønne eksportprojekter, som eksempelvis reducerer brugen af fossile brændstoffer og udledningen af drivhusgasser, fremmer energieffektivitet og effektiv ressourceudnyttelse eller afhjælper mangel på fødevarer eller vand.

 Læs årsrapporten for EKF Green Accelerator Facility 2021 

"Vi glæder os over, at EKF Green Accelerator har kunnet hjælpe 15 projekter videre med eksportplanerne. Og vi håber, at flere virksomheder får øjnene op for ordningen, så vi kan hjælpe flere grønne projekter på vej ud i verden igen i år,” siger Jørn Fredsgaard, der er afdelingschef i EKF og formand for den komite, der vurderer projektansøgningerne.

Han forklarer, at det til at begynde med kun var alliancer på mindst to danske virksomheder, der kunne søge. Men efter den første ansøgningsrunde justerede man rammerne, så enkelt-virksomheder også kan være med.

Projekterne, som fik tilsagn om økonomisk støtte i 2021, er målrettet eksport til markeder i USA, Canada, Finland, Polen, Spanien, Sverige, Norge, Japan, Ghana, Tyskland samt Bangladesh, Indien og Kina.

Branchemæssigt fordeler de grønne projekter sig inden for energioptimering, vandrensning, biomasse, biologisk skadedyrsbekæmpelse, men også projekter inden for bæredygtig byggepladslogistik.

Se listen med de 15 godkendte projekter her 

 

Tre årlige ansøgningsrunder

EKF støtter helst projekter, hvor kunderne er identificeret, men hvor der er behov for mere forarbejde, inden kontrakten kan komme i hus.

"Vi yder først og fremmest tilskud til konsulenthjælp, rådgivning og ekspertassistance til feasibility-studier, markedsanalyser, juridisk rådgivning, patentansøgninger mv. Kort sagt den slags, der er kan bidrage til at modne projekterne og få dem gennem første fase og klar til at eksportere,” uddyber Jørn.

For at sikre ejerskab skal virksomhederne selv bidrage med 30% af budgettet for enkeltvirksomheder eller 20% af budgettet, hvis der er tale om en alliance af virksomheder, der søger støtte til et fælles eksportprojekt. Støtten tildeles som refusion af afholdte udgifter ved afslutningen af projektaktiviteterne.

Ansøgningsrunder tilbage i 2022

Den aktuelle ansøgningsrunde løber fra 25. april til 20 maj. 2022. Når man det ikke her, er der en runde igen 3. oktober - 4. november.

 

Læs mere Ny ansøgningsrunde i Green Accelerator til grønne eksportprojekter (ekf.dk)

Læs mere om, hvordan du søger Markedsmodning (ekf.dk)

VIDEO

SolarLab ind i USA med tilskud fra Green Accelerator (42 sek)


SolarLab fik 70 % tilskud til at dække omkostningerne i forbindelse med opdyrkning af det amerikanske marked, særligt til at øge kendskabet til deres løsninger.

Læs mere: