EKF opruster digitalt på ESG og frikøber værktøjet Valified til udvalgte kunder

EKF giver nu udvalgte SMV-kunder gratis adgang til det digitale rapporteringsværktøj Valified. Valified giver EKF en bedre og mere datadrevet forståelse af ESG-risici i porteføljen. Samtidig får virksomhederne adgang til værktøjet, som de kan bruge til at forbedre deres bæredygtighedsindsats. På sigt vil adgangen til Valified blive rullet ud til flere EKF-kunder.

05-05-2022

Hensynet til miljø og sociale forhold er en grundbetingelse, når EKF hjælper danske virksomheder ud i verden, og EKF følger en række internationale aftaler på ESG-området. ESG-hensyn skaber også stor værdi for virksomhederne, som står overfor stigende krav fra kunder, samarbejdspartnere og myndigheder om at kunne dokumentere deres bæredygtighedsindsatser og grønne fodaftryk.

Valified er både et krav fra EKF til virksomhederne og et tilbud

Det er i første omgang EKF’s danske SMV-kunder med et engagement mellem 25 og 100 mio. DKK, som skal indtaste og dele deres ESG-data med EKF igennem Valifieds digitale løsning.

Det bliver et krav fra EKF til virksomhederne at bruge Valified, men samtidig er det også et tilbud og en mulighed for virksomhederne for at sætte mere fokus på og arbejde mere systematisk med bæredygtighed og grøn omstilling, og det er noget, som vil styrke deres forretning på sigt.

”Med Valified får EKF ESG-data registreret på vores kunder og forretninger på en måde, som betyder, at vi fremover kan lægge et porteføljeperspektiv på vores risikovurderinger og få en mere agil håndtering af ESG-risiko. På den måde vil vores beslutningsproces i stigende grad blive afstemt med vores værdier og forpligtelser. Derudover er vi overbeviste om, at Valifieds ramme giver virksomhederne mulighed for at udvikle ESG i en retning, som giver værdi for dem selv og for samfundet,” siger Kristin Parello-Plesner, chef for ESG i EKF.

Dele ESG-data og lave bæredygtighedsrapporter

Med adgangen til Valified kan virksomhederne dele deres ESG-data med EKF, men også med deres andre vigtige interessenter, fx banker og leverandører, på en tjekket måde og uden at skulle indtaste dem igen og igen. Og så giver den basisadgang til systemet, som EKF giver virksomhederne, dem også mulighed for at lave og publicere deres egen bæredygtigheds-rapport. Virksomhederne kan desuden selv opgradere til en udvidet løsning og få flere muligheder.

Det sker konkret

EKF tager Valified i brug 25. april 2022, og de kunder, som skal bruge Valified i forbindelse med deres engagement med EKF, får direkte besked. Valified bliver en integreret del af sagsprocessen for disse kunder, og EKF forventer, at kunderne vil opleve overgangen til Valified som en forenkling og en forbedring af den proces for ESG-vurdering, de kender.

På sigt forventer EKF også at rulle adgangen til Valified ud til SMV-kunder med et engagement under 25 mio. DKK.

Om Valified

Valified er en digital platform, der gør det meget enklere for virksomhederne at registrere, måle, rapportere, dele og benchmarke deres arbejde med den bæredygtige og grønne omstilling.

Valified er stiftet i 2017 med blandt andre Ørsted og PKA i ejerkredsen med det formål at accelerere den grønne omstilling og gøre omstillingen enklere i især mindre og mellemstore virksomheder, som oplever både pres på konkurrenceevnen fra den grønne omstilling og som står med stigende krav fra kunder, medarbejdere, banker og investorer.

Eksempler på de ESG-data, som virksomhederne deler med EKF i Valified:

- Bæredygtighed del af strategi: I hvor høj grad indgår bæredygtighed i jeres vision, strategi eller værdigrundlag? (fra ”Organisatorisk forandring og risikostyring”)

- Sygefravær: Hvor stort er sygefraværet i virksomheden? (fra ”Ansvarlig virksomhedsdrift)

- Emissioner: Har I udarbejdet en klimaberegning over jeres emissioner – herunder scope 1, 2 og 3? (Fra ”Klima, energi og ressourceforbrug”)

- Certificeringer: Er I certificeret inden for bæredygtighed? Hvilke certificeringer har I? (fra ”Certificeringer og godkendelser”)

- FN's verdensmål: Hvilke af FN’s verdensmål arbejder I med i dag? (fra ”FN’s verdensmål”)