BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Nye EKF-løsninger sikrer danske virksomheder mere fleksibel finansiering

En ny Udviklingskaution giver startups flere muligheder for at realisere vækstdrømmen, mens en ny Klimakaution skal sætte fart på danske virksomheders grønne omstilling. I alt sender EKF over de kommende tre år 620 mio. kr. i arbejde gennem Eksportpakke II, som skal sikre mere fleksible finansieringsmuligheder for både store og små danske virksomheder.

05-10-2021

I slutningen af 2020 opnåede regeringen og de politiske aftalepartier enighed om en eksportpakke, der skal understøtte danske virksomheder med 575 mio. kr. årligt fra 2021-23.

Eksportpakken skal bl.a. imødekomme forventet lavere international efterspørgsel efter danske varer i kølvandet på COVID-19 og dermed styrke danske virksomheders adgang til finansiering samt støtte danske eksportinitiativer, der kan udbrede grønne danske løsninger til resten af verden. Ud af den samlede eksportpakke afsatte aftalepartierne og regeringen i alt 620 mio. kr. fra 2021-2023, som skal bruges på at styrke de danske virksomheders adgang til finansiering og øge risikovilligheden i EKF.

Udviklingskaution giver vækstvirksomheder flere muligheder

I EKF sættes de ekstra midler i første omgang i arbejde via to nye produkter. En Udviklingskaution, der er målrettet finansiering af startup-, vækst-, udviklings- virksomheder, samt en Klimakaution, der skal sikre finansiering af flere grønne løsninger.

Udviklingskautionen er en hånd i ryggen på fx iværksættere eller startups, som har svært ved at bevæge sig det vanskelige stykke vej fra udvikling til drift, hvor finansiering ofte er en udfordring. En udviklingskaution fra EKF giver bedre adgang til et lån i banken og kan dermed være netop den katalysator, der skal til, for at den unge virksomhed kan tage næste skridt op ad vækststigen.

Med en Udviklingskaution kan EKF kautionere for op til 80 % af den kredit, virksomheden søger i banken til at finansiere sin fortsatte vækst. Det er en forudsætning, at finansieringen bruges til fx driftsaktiviteter, investering i anlægsaktiver til produktion af varer og lignende.

Klimakaution målrettet grønne løsninger

På samme måde er Klimakautionen tiltænkt som en løftestang for mere grøn omstilling, hvor EKF kan lette adgangen til finansiering af fx energieffektivisering af produktionen eller eksport af nye grønne teknologier

Klimakautionen kan således anvendes af både små og store virksomheder, som tilbyder grønne løsninger til deres kunder eller som selv foretager investeringer i grønne løsninger. Også her gælder det, at EKF kan kautionere for op til 80 % af bankens risiko, når der ydes finansiering til et grønt projekt.

Du kan læse mere om Udviklingskaution og Klimakaution via links herunder. Begge løsninger lanceres den 5. oktober 2021.

Læs mere om de to nye EKF-løsninger