BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Godt årsresultat for EKF: Samfundsansvar og fortsat vækst i en krisetid

EKF formåede i 2020 både at løfte sit samfundsansvar og holde hånden under coronaramte virksomheders økonomi, samtidig med at væksten i kerneforretningen fortsatte.

EKF Danmarks Eksportkredit kom ud af 2020 med et overskud på 746 mio. kr. Det gode resultat er en konsekvens af den fortsatte vækst i kerneforretningen samt lave tab på eksisterende projekter. EKF har i 2020 samtidig administreret en række nye likviditets- og genforsikringsordninger, som har holdt hånden under danske eksportører under coronakrisen.

”2020 har været et travlt og usædvanligt år, og jeg er meget stolt over, at EKF’s medarbejdere har formået både at træde til og løfte opgaven med corona-ordningerne hurtigt og effektivt, samtidig med at aktiviteterne i den normale del af forretningen fortsat er vokset,” siger bestyrelsesformand i EKF Danmarks Eksportkredit Christian Frigast, som samtidig glæder sig over, at kundetilfredsheden er vokset markant i 2020.

EKF’s resultater

2020 2019
Årets resultat 746 mio. kr.  743 mio. kr.
Portefølje 106 mia. kr. 99 mia. kr.
Nyudstedelser 23 mia. kr. 18 mia. kr.
Antal kunder 689 706

EKF understøttede via Folketingets hjælpepakker mange danske virksomheder med likviditet og kredit og administrerede en udvidet garantiramme for private kreditforsikringer, der har holdt hånden under forretninger for mere end 230 mia. kr.

De nye ordninger har medført stor travlhed i EKF året igennem, idet væksten samtidig fortsatte – særligt inden for finansiering af vedvarende energiprojekter og infrastruktur. EKF udstedte i 2020 nye garantier, kautioner og lån for 23 mia. kr. mod 18 mia. kr. året før.

”Vi er der for virksomhederne, når krisen rammer, og der er brug for ekstra støtte. Men en krise må ikke være stopklods for udvikling, og derfor er jeg glad for, at vi har kunnet opretholde så højt et niveau for nyudstedelser. Det, synes jeg, siger meget om danske virksomheders styrke og evne til at lave forretninger, selv i en krisetid,” siger Christian Frigast.

EKF’s høje aktivitetsniveau under coronakrisen glæder også erhvervsminister Simon Kollerup:

”EKF har været og er fortsat en central aktør i regeringens hjælpepakker. Vi ved, at garantiordningerne i EKF har hjulpet mange virksomheder gennem krisen, men EKF har sammen med virksomhederne samtidig formået at gøre eksportforretninger til virkelighed inden for eksempelvis grøn energi. Det er jeg enormt stolt af. Det vidner om, at når vi fra politisk side tør gå forrest og investere i dansk eksport og grønne løsninger, så kan vi bevare og udvikle en robust dansk eksportsektor, der sikrer danske arbejdspladser herhjemme og kloge løsninger ude i verden,” siger erhvervsministeren.

EKF har sammen med andre finansielle aktører i det forgangne år medfinansieret seks store vindmølleparker både på land og til havs i Europa og Asien, som i deres 25-årige levetid samlet forventes at bidrage med en CO2e-fortrængning på 71 mio. ton. Til sammenligning udleder Danmark årligt ca. 47 mio. ton CO2e.

Projekterne er delvist garanteret af Danmarks Grønne Fremtidsfond, som blev lanceret i september 2020. Her fik EKF en ramme på 14 mia. kr. til at fremme grøn omstilling, reducere verdens CO2-udslip og styrke eksporten af dansk klimateknologi. Det grønne område vil ifølge EKF’s konstituerede adm. direktør Peder Lundquist fortsat være i fokus for EKF de kommende år.

”Danmark har store ambitioner på klimaområdet, og dem understøtter vi i EKF med vores viden, erfaring og finansielle styrke på de internationale markeder. Med finansloven for 2021 har EKF fået nye og spændende opgaver at løfte på det grønne område. Vi vil gå aktivt ind og støtte udviklingen af ny og skalerbar klimateknologi som f.eks. Power-to-X, ligesom vi vil bakke endnu mere op om grønne projekter i de små og mellemstore eksportvirksomheder,” siger Peder Lundquist.

Han påpeger, at EKF allerede har lanceret sin markedsmodningsordning, EKF Green Accelerator, som skal bakke op om danske internationale virksomheder, der har planer om et grønt eksportprojekt, men som er stødt på barrierer i forhold til at få det realiseret.

Pressehenvendelser kan ske til Heidi Birgitte Nielsen, chef for ekstern kommunikation, på tlf: 27204174 eller mail: hen@ekf.dk

Læs årsrapporten her