BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Genstart af dansk eksport: EKF åbner for mere finansiering i vanskelige markeder

Finansiering af eksport til nye og mere risikable markeder er nu blevet lettere. Som led i aftalen om genstart af dansk eksport gør EKF det fra i dag nemmere at få finansiering til 52 lande, ligesom der åbnes for finansiering på 20 hidtil lukkede markeder.

14. januar 2021

Som led i aftalen om genstart af dansk eksport, er EKF Danmarks Eksportkredit nu klar til at øge risikovilligheden på svære markeder.

EKF fik i oktober tildelt 125 mio. kr. til at understøtte danske virksomheders eksport til mellem- og højrisikomarkeder, og de penge er nu klar til at komme ud og arbejde. Kapitalindskuddet vurderes at kunne understøtte garantier for 1-1,5 mia. kr., hvilket samlet set skønnes at skabe basis for finansiering af eksport for i alt 2-3 mia. kr. i vanskelige markeder.

”Vi er nu klar til at åbne for finansiering i en række nye lande. Derudover lemper vi på kravene til eksportørernes kunder på en større gruppe markeder, hvor vi allerede opererer. Coronakrisen har ramt mange virksomheder hårdt, og der er brug for, at vi går ud og er mere risikovillige for at støtte op om de danske eksportører. Jeg vil derfor opfordre alle eksportvirksomheder, der oplever udfordringer, til at række ud til os,” siger Kirstine Damkjær, adm. direktør i EKF.

EKF’s lempelser på de vanskelige markeder er bare ét af punkterne i aftalen om genstart af dansk eksport, og klimaminister og fungerende erhvervsminister, Dan Jørgensen, er begejstret for, at initiativerne nu kommer danske eksportører til gode.

”Det er en god nyhed for danske lønmodtagere og eksportvirksomheder, at EKF i dag baner vejen for flere og nye udenlandske ordrer til Danmark. Vi står desværre i en situation, hvor corona lammer store dele af dansk erhvervsliv, og hvor pandemien i verden smitter af på eksportmulighederne herhjemme. Derfor har vi med et bredt flertal i Folketinget gennemført en række initiativer, der skal genstarte dansk eksport og åbne op for nye erhvervsmuligheder, eksempelvis grønne og bæredygtige investeringer, hvor danske virksomheder står klar til at levere de løsninger, der skal til. Af samme grund er jeg glad for, at mange virksomheder nu kan søge om at få den nødvendige finansielle opbakning til at foretage danske og grønne investeringer i verden,” siger han.

Det er en god nyhed for danske lønmodtagere og eksportvirksomheder, at EKF i dag baner vejen for flere og nye udenlandske ordrer til Danmark.

For de hidtil lukkede lande er den maksimale garantistillelse 25 mio. kr. per transaktion. Det sikrer, at mange virksomheder, herunder små- og mellemstore eksportvirksomheder, kan gøre brug af de nye muligheder. For de 52 lande hvor de eksisterende krav til købere lempes, er der ingen beløbsbegrænsning.

”Åbningen for nye markeder og lempelsen af de eksisterende krav er første skridt i flere initiativer, der yderligere skal øge EKF’s risikovillighed og evne til at få grønne danske løsninger ud i verden. Vi ser frem til at implementere dem og er glade for den politiske opbakning til dansk eksport” siger Kirstine Damkjær.

Regeringen og aftalepartierne bag genstartsaftalen har siden udvidet genstartsaftalen med en række nye initiativer, der ligeledes skal øge risikovilligheden hos EKF og skabe nye finansieringsmuligheder for danske eksportører. EKF vil i den kommende tid gå i dialog med virksomheder og erhvervsorganisationer om, hvordan de kommende tiltag kan udmøntes.

På dette link findes lister over lande, hvor EKF henholdsvis åbner og lemper de eksisterende krav.

Læs også