BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Garantiordninger hos EKF og Vækstfonden forlænget til den 30. september

Regeringen og partierne Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Konservative blev den 19. maj enige om en ”sommer- og erhvervspakke”.

I aftalen står der blandt andet, at garantiordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit til hhv. SMV’er og store virksomheder bliver forlænget til og med den 30. september 2021 for at sikre en god transition væk fra kompensationsordningerne.

Bekendtgørelserne – den formelle del af forlængelsen – er netop faldet på plads. Det betyder, at SMV’er og store danske virksomheder nu har lidt ekstra tid at løbe på, hvis de vil gøre brug af garantistillelse fra EKF og Vækstfonden via deres egen bank.

Fristen for ansøgning om garantierne er nu den 24. september 2021.

Om EKF’s produkter

EKF kan kautionere for både store virksomheders og SMV’ers lån i banken:

Likviditetskaution til SMV’er: EKF kan tage 90 pct. af bankernes risiko på nye lån til eksporterende SMV’er, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af coronakrisen. Læs mere her.

Likviditetskaution til store virksomheder: EKF kan tage 80 pct. af bankernes risiko på nye lån til store eksportvirksomheder, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af coronakrisen. Læs mere her.

Om Vækstfondens garantiordninger

Vækstfonden kan stille garanti til både store virksomheder og SMV’er. Garantien fungerer som sikkerhed for finansieringsinstituttet, og giver dermed virksomheder lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Vækstfonden kan stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier til små, mellemstore samt store virksomheder, der oplever eller forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19.

Vækstfonden tager 90 pct. af bankens risiko til SMV’er. Til store virksomheder kan Vækstfonden tage 80 pct. af bankens risiko.