BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Garantiordninger hos EKF og Vækstfonden forlænget til den 30. juni

Store danske virksomheder og SMV’er får nu ekstra tid at løbe på, hvis de vil gøre brug af garantistillelse fra Vækstfonden og EKF via deres egen bank. Bekendtgørelserne er netop faldet på plads, og dermed forlænges garantiordningerne til d. 30. juni med frist for ansøgninger 24. juni.

Under Coronakrisen har Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit kunnet yde en række garantier og lån til danske virksomheder. Ordningerne stod til at udløbe d. 30. april, men de er netop forlænget med yderligere to måneder. Forlængelsen giver danske virksomheder mulighed for fortsat at kunne få stillet garanti fra fondene via egen bank.

Thomas Hovard, chief commercial officer i EKF:

”Det er meget positivt, at vi bevæger os mod mere normale tilstande med den gradvise genåbning af samfundet, men der er stadig brug for tiltag, der kan holde hånden under likviditeten i de danske eksportvirksomheder. Så jeg er glad for forlængelsen af vores coronaordninger og vil gerne gentage vores opfordring til alle coronaramte eksportvirksomheder om at kontakte EKF. Så vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at finde en løsning.”

Jens Mølby, direktør for Vækstfondens udlånsforretning:

”Coronakrisen har skabt usikkerhed og bekymringer hos danske virksomheder. Garantierne sikrer et sikkerhedsnet, så ellers sunde virksomheder, der er ramt i krisen, kommer nemmere gennem krisen. Selvom vi med vaccinerne går lysere tider i møde, er det stadig nødvendigt med at sikre likviditeten i mange danske virksomheder, og derfor er jeg rigtig glad for, at garantiordningen nu er forlænget med yderligere to måneder.”

Om EKF’s produkter

EKF kan kautionere for både store virksomheders og SMV’ers lån i banken:

Likviditetskaution til SMV’er: EKF kan tage 90 pct. af bankernes risiko på nye lån til eksporterende SMV’er, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af coronakrisen. Læs mere her.

Likviditetskaution til store virksomheder: EKF kan tage 80 pct. af bankernes risiko på nye lån til store eksportvirksomheder, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af coronakrisen. Læs mere her.

Om Vækstfondens garantiordninger

Vækstfonden kan stille garanti til både store virksomheder og SMV’er. Garantien fungerer som sikkerhed for finansieringsinstituttet, og giver dermed virksomheder lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Vækstfonden kan stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier til små, mellemstore samt store virksomheder, der oplever eller forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19.

Vækstfonden tager 90 pct. af bankens risiko til SMV’er. Til store virksomheder kan Vækstfonden tage 80 pct. af bankens risiko.

Om EKF

EKF er Danmarks eksportkredit. EKF hjælper dansk eksport ved at gøre det muligt og attraktivt for kunder i udlandet at købe varer hos danske virksomheder. Det gør de ved at hjælpe med at skaffe finansiering og ved at forsikre virksomheder og banker mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande. Sidste år samarbejdede EKF med næsten 700 danske virksomheder, som er både store og små og findes overalt i Danmark og Rigsfællesskabet: fra Vestjylland til Bornholm, fra Nuuk til Nakskov. Derigennem medvirkede EKF til at sikre eksportkontrakter for 21 mia. kr. og til at skabe og fastholde 8.900 arbejdspladser.

Om Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og fonden kan være med hele vejen – fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 10.000 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 38 mia. kr.

Læs mere på Vækstfondens hjemmeside

For pressehenvendelser kontakt
Kommunikationsrådgiver i Vækstfonden, Cecilie Idun Andersen, 31930573 eller e-mail cea@vf.dk

Seniorkommunikationskonsulent i EKF Morten Wium Olesen, 28 19 11 22 eller mol@ekf.dk