Forlængelse af COVID-19-produkter: Coronaramte virksomheder kan fortsat søge lån og garantier hos EKF og Vækstfonden

Siden starten af marts 2020 har Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit kunnet yde en række lån og garantier, der skal bidrage til at holde hånden under danske virksomheder igennem coronakrisen. Produkterne stod til at udløbe pr. 28. februar 2021, men de er netop blevet forlænget til 30. april 2021.

05-03-2021

EKF og Vækstfonden har som led i Regeringens og Folketingets hjælpepakker til erhvervslivet kunnet yde en række lån og garantier til danske virksomheder. Formålet har været at sikre likviditet til virksomhederne i en presset tid, hvor nedlukningerne har skabt tørke i ordrebøgerne, mens der stadig har været faste udgifter til leverandører, husleje og løn. Samtidig kan ordningerne sikre virksomhederne et stærkere afsæt, når samfundet skal løbes i gang igen efter krisen.

Ordningerne stod til at udløbe den 28. februar 2021, men regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har netop forlænget dem til den 30. april 2021.

”Det er godt set af parterne bag aftalen at forlænge ordningerne. Selvom vaccinerne skaber optimisme, så ser det ud til, at corona vil skabe en udfordrende situation for eksportvirksomhederne lidt endnu. I EKF har vi indtil videre sikret nye lån til coronaramte virksomheder for over 2,5 mia. kr. under krisen, og jeg vil opfordre alle de eksportvirksomheder, der lider omsætningstab og kæmper med likviditeten, til at tage fat i os,” siger Thomas Hovard, chief commercial officer i EKF.

Jens Mølby, Senior Vice President for Vækstfondens udlånsforretning:

”Med garantierne kan vi komme bredt ud i markedet og være med til at spænde et sikkerhedsnet ud under coronaramte virksomheder. Coronaen har desværre ikke sluppet sit tag i os endnu, og derfor er det afgørende, at Regeringen og partierne bag aftalen nu forlænger mulighederne. Vækstfonden har allerede stillet COVID-garantier til mere end 540 virksomheder i hele landet, for samlet over 6 mia. kr. Så har man behov for bankfinansiering, skal man ikke tøve med at tænke vores garantier med som en mulighed.”

Om EKF’s ordninger

Likviditetskaution til SMV’er: EKF kan tage 90 pct. af bankernes risiko på nye lån til eksporterende SMV’er, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af coronakrisen.

Likviditetskaution til store virksomheder: EKF kan tage 80 pct. af bankernes risiko på nye lån til store eksportvirksomheder, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af coronakrisen.

Garantiramme til kreditforsikring: Løber fortsat frem til 30. juni 2021.

Om Vækstfondens ordninger

Vækstfonden har ligesom EKF, mulighed for at stille garantier til små og mellemstore virksomheder samt store virksomheder. For SMV’er kan Vækstfonden stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier til små og mellemstore virksomheder, der oplever eller forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19. Vækstfonden tager ligeledes 90 pct. af bankens risiko. Til store virksomheder kan Vækstfonden tage 80 pct. af bankens risiko til de virksomheder, som forventer et omsætningstab på mindst 30 pct.

Kontaktperson Vækstfonden: Cecilie Idun Andersen, cea@vf.dk, 31 93 05 73

Kontaktperson EKF: Morten Wium Olesen, mol@ekf.dk, 35 46 27 48

Se EKF's coronaordninger her