BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

EKF-resultat præget af langsom start efter COVID-19

EKF Danmarks Eksportkredit er hver dag med til at åbne danske virksomheders vindue ud til verden. I første halvår af 2021 stod vinduet dog ikke helt så åbent som tidligere, fordi store dele af verden stadig var kraftigt præget af Covid-19.

21-09-2021

Det betyder, at EKF’s resultat for 1. halvår 2021 endte på 143 mio. kr. – mod et overskud på 486 mio. kr. 1. halvår 2020. Nyudstedelser løb i årets første halvdel op i 8,0 mia. kr., mod 16,6 mia. kr. i samme periode sidste år. EKF forventer dog øget aktivitet i andet halvår 2021, hvor store infrastruktur-projekter i hele verden ventes genoptaget eller igangsat. Det er især inden for vindområdet, at aktiviteten har været lavere end forventet her i skyggen af corona.

- Det er langt fra alle lande, der er kommet så langt i bekæmpelsen af Covid-19 som Danmark, og det betyder, at selv om de danske virksomheder står klar, så har de i årets første halvår mødt store udfordringer på en række eksportmarkeder. Men vi kan se, at det vender nu. Og EKF står som altid klar til at skaffe finansiering og afdække risici for vores kunder. Det forventer vi klart vil afspejle sig i vores aktiviteter resten af året, siger CEO i EKF Danmarks Eksportkredit, Peder Lundquist.

EKF’s samlede portefølje er imidlertid ikke væsentligt præget af Covid-19 og ligger således stadig på cirka 100 mia. kr. for de knap 700 kunder.

Klimaindsatsen styrkes

EKF har i halvåret fortsat haft fuld fokus på klimaindsatsen og på at understøtte dansk erhvervslivs grønne omstilling. I april underskrev erhvervsminister Simon Kollerup på Danmarks vegne en aftale med seks andre europæiske lande, der skal styrke klimaindsatsen inden for eksportfinansiering. Aftalen forpligter bl.a. landene til at stoppe eksportfinansiering til kul, et initiativ som Danmark implementerede allerede i sommeren 2020. Derudover forpligter landene sig til at samarbejde om en langsigtet strategi for, hvordan man bedst fremmer den grønne omstilling og gradvist udfaser eksportfinansiering til fossile brændstoffer.

Vores styrkeposition på vind skal, sammen med en strategisk satsning på Power-to-X-området og andre nye grønne teknologier, styrke vores rolle i den danske og globale grønne omstilling yderligere

- EKF er allerede et af verdens allermest grønne eksportkreditinstitutter. Mere end 70 pct. af vores forretninger er i dag grønne. Men vi har endnu større ambitioner for både dansk erhvervsliv og EKF. Vores styrkeposition på vind skal, sammen med en strategisk satsning på Power-to-X-området og andre nye grønne teknologier, styrke vores rolle i den danske og globale grønne omstilling yderligere, så ny og dansk skalerbar klimateknologi har de bedste muligheder for at komme ud på de internationale markeder, siger Peder Lundquist, CEO i EKF Danmarks Eksportkredit.

Ambitionen om øget dansk eksport har ført til, at EKF i maj annoncerede, at der i disse måneder åbnes to nye kontorer i henholdsvis Singapore og New York. Det sker for, at EKF kan komme endnu tættere på de udenlandske kunder, der skal købe de danske produkter og services.

100 år i eksportens tjeneste

Næste år fylder EKF 100 år. Et århundrede, hvor både dansk erhvervsliv og EKF som statslig eksportkreditinstitut har udviklet sig gennem nye produkter, nye markeder og i stadig tættere samspil med nogle af Danmarks allerstørste virksomheder.

EKF har finansieret det danske vindmølleeventyr fra begyndelsen, og har i høj grad været med til at skabe Danmarks globale position på vind. I dag er EKF også blevet eksperter i finansiering af havvindmølleparker.

Også internationalt er EKF et kendt brand, der står for nytænkning, kvalitet i produkter og kreditgivning. EKF er ligeledes Danmarks repræsentant i internationale fora, når det handler om eksportfinansiering, og er gået i spidsen i arbejdet for et fremtidssikret globalt regelsæt.

EKF’s forretningsomfang er vokset kraftigt gennem de seneste årtier, og især efter EKF i 2016 fik nyt lovgrundlag og blev omdannet til en SOV. Men også en omfattende genforsikring af EKF’s forretninger betyder, at pengene så at sige rækker endnu længere.

Læs hele halvårsrapporten her.

Yderligere kommentarer

Yderligere kommentarer fra CEO Peder Lundquist kan fås ved henvendelse til kommunikationschef Kim Bove, mobil: 2227 3893, mail: kib@ekf.dk