BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

EKF og kreditforsikringsselskaberne udfaser den statslige garantiramme

Det private marked for kreditforsikring er nu tilbage i en situation, hvor den statslige corona-garantiramme på 30 mia. kr., der har medvirket til at sikre handel for mere end 450 mia. kr., ikke længere vurderes nødvendig. Derfor forlænges ordningen ikke, når den udløber 30. juni 2021. Markedet vil dog fortsat blive fulgt tæt den kommende tid.

Den statslige garantiramme, der har understøttet de private kreditforsikringsselskabers kapacitet under coronakrisen, udløber den 30. juni 2021 og bliver ikke forlænget. Rammen på 30 mia. kr., som er blevet administreret af EKF, blev vedtaget i foråret 2020 og havde til formål at sikre, at danske virksomheder fortsat kunne få forsikret både deres indenlandske og udenlandske samhandel med andre virksomheder. Det gjaldt også kunder, som midlertidigt mistede kreditværdighed som følge af coronapandemien.

Hos EKF’s ejer, Erhvervsministeriet, er erhvervsminister Simon Kollerup glad for, at markedet nu ser ud til at normalisere sig, efter coronakrisen skabte usikkerhed om samhandlen mellem virksomheder:

”Det har under hele coronakrisen været en høj prioritet for regeringen, at danske virksomheder fortsat skulle kunne sælge deres varer på trods af den uro, som hele verden blev grebet af i coronakrisens første måneder. Garantirammen har medvirket til, at kreditforsikringsselskaberne har kunnet dække flere købere, som de ellers ville have været nødsaget til at afvise som følge af den økonomiske usikkerhed. Ordningen har været med til at holde hånden under samhandel mellem virksomheder for mere end 450 mia. kr., og det viser for mig, at regeringens økonomiske politik har haft afgørende betydning for danske virksomheder. Samtidig er jeg selvfølgelig også glad for, at man nu vurderer, at markedet er tilbage i god gænge.”

Kan fortsætte på markedsvilkår

Det er de fire private kreditforsikringsselskaber Atradius, Coface, Euler Hermes og Tryg Garanti, der har kunnet benyttet sig af garantirammen under krisen. Gennem årtier har de opbygget et fintmasket risikoovervågningskoncept, der sikrer danske virksomheder mod store tab, så selskaberne er en central del af en velfungerende varehandel.

Særligt i pandemiens begyndelse kom kreditkapaciteten i markedet imidlertid under pres. Garantiordningen blev derfor indført for at sikre, at danske virksomheder fortsat kunne få deres salg forsikret.

Ud fra de aktuelle markedsdata vurderer man dog, at tiden er moden til at vende tilbage til markedsbetingelser på kreditforsikringsområdet, og at kreditforsikringskapaciteten fremover vil kunne opretholdes uden den statslige garantiramme.

I en fælles udtalelse fra Atradius, Coface, og Euler Hermes hedder det:

”Vi har været meget glade for, at det var muligt at etablere den statslige garantiramme med kort varsel for godt et år siden. Vi ser nu en normalisering af markedet og risiciene, og derfor er det ikke relevant at forlænge ordningen yderligere. Vi er parate til at vende tilbage til en normal driftssituation med almindelige kommercielle kreditvilkår, og det er vores forventning, at det ikke vil medføre væsentlige ændringer i den kapacitet, vi kan tilbyde vores kunder efter udløbet af den statslige garanti.”

Den positive melding fra selskaberne vækker glæde hos erhvervsministeren:

”Det er meget positivt, at selskaberne giver udtryk for, at det private marked kan genoprette kapaciteten hen over sommeren og vende tilbage til normale tilstande. At mange virksomheder kan få gang i hjulene på den anden side af corona, skyldes jo blandt andet, at vi i fællesskab er gået sammen om at finde fælles løsninger til gavn for danske virksomheder og dansk eksport,” siger Simon Kollerup.

Fortsat tæt kontakt og samarbejde

EKF og kreditforsikringsselskaberne vil fortsat være i tæt kontakt efter 30. juni. Dermed vil staten og kreditforsikringsselskaberne kunne handle hurtigt, hvis der skulle opstå en drastisk og uventet forværring af likviditetssituationen og antallet af konkurser.

EKF vil fortsat følge udviklingen tæt og er indstillet på at fortsætte det gode samarbejde med kreditforsikringsselskaberne til gavn for de danske eksportvirksomheder

Desuden drøfter EKF og kreditforsikringsselskaberne, hvordan man sammen kan reaktivere EKF’s genforsikringsordning, som blev erstattet af den statslige garantiramme i foråret 2020. Genforsikringsordningen giver selskabernes kunder mulighed for at søge om genforsikring af enkeltforretninger som en supplerende løsning. Det gør det muligt for kreditforsikringsselskaberne at dække ekstraordinære risici, der ellers ikke ville blive dækket.

”EKF vil fortsat følge udviklingen tæt og er indstillet på at fortsætte det gode samarbejde med kreditforsikringsselskaberne til gavn for de danske eksportvirksomheder,” lyder det fra vicedirektør i EKF Jan Vassard.

Læs også