Danmark underskriver klimaaftale om eksportkreditfinansiering

15-04-2021

Erhvervsminister Simon Kollerup har 14. april på Danmarks vegne underskrevet en aftale med seks andre europæiske lande, der skal styrke klimaindsatsen inden for eksportkreditfinansiering.

Aftalen forpligter bl.a. de seks lande til at stoppe eksportfinansiering til kul, et initiativ som Danmark implementerede allerede i sommeren 2020. Derudover forpligter landene sig til at samarbejde om en langsigtet strategi for, hvordan man bedst muligt fremmer den grønne omstilling og gradvist udfaser eksportfinansiering til fossile brændstoffer.

Du kan læse aftalen her