BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Topembedsmand skal styrke EKF’s organisation

EKF har i 50-årige Peder Lundquist ansat en stærk profil med stor ledelseserfaring og solidt sektorkendskab på bl.a. det grønne område.

EKF Danmarks Eksportkredit byder den 28. august velkommen til en af finanssektorens tunge profiler, når 50-årige Peder Lundquist kommer til EKF som Deputy CEO og Chief Operating Officer. Peder Lundquist får ansvar for at styrke EKF’s organisatoriske og strategiske udvikling, så det snart 100 år gamle eksportkreditinstitut fortsat vil være gearet til at levere resultater for Danmark og danske eksportvirksomheder i en verden i hastig forandring.

Peder Lundquist kommer fra en stilling som afdelingschef og direktionsmedlem i Finansministeriet, hvor han har været administrationschef for departementet og haft ansvaret for bl.a. statens selskaber, klima, energi og miljø. Områder, der fylder meget i EKF.

”Eksporten har en enorm betydning for samfundet og den danske økonomi, og EKF er en væsentlig strategisk medspiller i at få danske virksomheder ud over landegrænserne. Jeg glæder mig til den vigtige opgave, det er at stå bag danske eksportører i en fremtid, hvor eksporten af især grønne teknologier kommer til at fylde mere og mere.”

EKF fik som en del af finansloven for 2020 udvidet sine rammer med 14 mia. kr. til at udbrede dansk klimateknologi til resten af verden, og dermed skal EKF forvalte over halvdelen af de 25 mia. kr. i Danmarks Grønne Fremtidsfond. En opgave, som Peder Lundquist glæder sig til at være med til at løfte.

”EKF har været en stor spiller inden for grøn energi og CO2-reduktion i mange år, men 14 mia. kr. er mange penge selv for EKF. Vi skal fortsætte det gode arbejde og tage det til næste niveau, så Danmark får det maksimale ud af den styrkeposition, vi har på området.”

I EKF ser CEO Kirstine Damkjær frem til samarbejdet.

”Vi har en vigtig opgave i at sørge for, at vi altid kan imødekomme eksportørernes behov, selvom verden ændrer sig hastigt. Vi så det senest, da corona nærmest fra den ene dag til den anden vendte op og ned på verdensbilledet. Den opgave har jeg store forventninger til, at Peder kan hjælpe os med at løfte. I Peder får vi en leder med topledelseserfaring fra både Danmark og udlandet og en solid erfaring med samspillet mellem politik og erhvervslivet,” lyder det fra Kirstine Damkjær.

Pressehenvendelser: Kommunikationskonsulent Morten Wium Olesen, 28 19 11 22, mol@ekf.dk

Om Peder Lundquist

  • Cand.scient.pol. Aarhus Universitet 1994
  • Afdelingschef og direktionsmedlem i Finansministeriet, 2011-2020
  • Bestyrelsesmedlem i PostNord, 2017-nu
  • Statslig repræsentant i EKF’s bestyrelse, 2015-2016
  • Statens repræsentant i og formand for børsnoteringskomiteen i forbindelse med børsnoteringen af DONG (nu Ørsted) i 2016

Læs også