BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

EKF vil hjælpe coronaramte eksportvirksomheder

19-03-2020

Danske eksportvirksomheder, der er plaget af coronakrisen, kan nu få en hjælpende hånd fra EKF Danmarks Eksportkredit. Det sker i form af to konkrete initiativer over for eksportvirksomheder.

Det ene henvender sig til virksomheder med likviditetsproblemer, mens det andet skal sikre, at virksomhederne fortsat kan få forsikret deres eksportordrer hos private kreditforsikrere. De to tiltag kan hjælpe flere hundrede virksomheder bedre gennem krisen ved hjælp af lån via banker til drift for i første omgang 1,25 mia. kr. og forsikring af eksportordrer for et lignende beløb.

”EKF er her for at hjælpe, og vi står ved vores samfundsansvar. Vi vil med alle tænkelige midler holde hånden under danske eksportvirksomheder for at sikre deres salg af varer i udlandet. Vores fornemste opgave er at bevare danske arbejdspladser og den eksport, der er afgørende for danskernes velstand og velfærd. Vi vil yde vores bidrag med størst mulig effekt”, siger EKF’s adm. direktør, Kirstine Damkjær.

Netop nu, hvor hele verden er ét kriseområde, er også dansk eksport under et stort pres. Danske virksomheder, der i større eller mindre grad lever af at sælge deres produkter i udlandet, risikerer et tilbageslag, der igen kan ramme medarbejdere og ultimativt virksomhedens overlevelse.

I forlængelse af de mange initiativer fra politisk hold, der skal understøtte dansk erhvervsliv, er EKF’s to initiativer en særlig målrettet støtte for virksomheder inden for eksport og internationalisering, som ellers risikerer aflysninger og forsinkelser af eksportordrer. Danmarks grænser er åbne for transport af varer, og dermed er selve de fysiske rammer for eksport til stede. Men for den enkelte eksportvirksomhed er det afgørende, at der er sikkerhed omkring likviditeten og forsikringsforholdene.

Jeg vil opfordre alle de danske eksportvirksomheder, der har behov, til at kontakte os, så vi sammen kan finde en farbar vej

EKF har en finansiel styrke til at hjælpe ekstraordinært i denne kritiske situation:

”EKF er polstret til at træde til med stor effekt for de eksportvirksomheder, der nu står med et ekstraordinært behov. Dels med likviditetskautioner og med at genforsikre de private kreditforsikrere. De to initiativer vil i den nuværende situation kunne hjælpe en lang række virksomheder. Jeg vil opfordre alle de danske eksportvirksomheder, der har behov, til at kontakte os, så vi sammen kan finde en farbar vej”, understreger Kirstine Damkjær.

Sidste år samarbejdede EKF med over 700 danske virksomheder om eksport. Otte ud af ti EKF-kunder tilhører SMV-gruppen. I 2019 skabte EKF grundlaget for kontrakter til danske eksportvirksomheder for 15 mia. kr. og sikrede 7.200 arbejdspladser i Danmark.

Yderligere information til pressen

For pressehenvendelser kontakt Rune Jonassen, M: +45 23 20 11 75, E: ruj@ekf.dk

EKF’s konkrete initiativer


1: Ny likviditetskaution til coronaramte eksportvirksomheder målrettet SMV’er (de små og mellemstore virksomheder)

Det første initiativ, en likviditetskaution, skal bakke op om de mange danske eksportører, som havner i likviditetsproblemer, fordi indtægterne går ned, mens der stadig er udgifter til løn og leverandører. Med dette produkt giver vi bedre vilkår i krisen.

Likviditetskautionen virker ved, at EKF dækker 80 procent af bankernes eventuelle tab på nye lån, der går til at sikre eksportvirksomhedernes likviditet. Det vil give bankerne øget incitament til at yde den nødvendige likviditet til SMV’erne, hvilket kan blive essentielt for mange virksomheder.

Den eksisterende eksportkautionsordning blev etableret i forbindelse med finanskrisen i 2008 og understøtter i dag ca. 400 eksportvirksomheder. De nye likviditetskautioner kan i første omgang få det tal til at stige med yderligere 250 virksomheder og udlån for 1,25 mia. DKK.

Vi kommer snarest med nærmere information om likviditetskautionen, og hvem der kan få adgang til den.


2: Udvidelse af EKF’s genforsikring af private kreditforsikrere til gavn for både store og små virksomheder

Det andet initiativ, en udvidelse af EKF’s eksisterende genforsikringsordning til også at omfatte OECD-lande, skal sikre, at coronavirus-krisen ikke afskrækker de private kreditforsikringsselskaber fra at forsikre danske eksportørers eksportordrer. Det så vi fx ske under finanskrisen.

EKF fungerer som en slags forsikringsselskabernes forsikringsselskab

Siden finanskrisen har EKF sammen med kreditforsikringsselskaberne Atradius, Euler Hermes, Coface og TrygGaranti tilbudt et genforsikringsprodukt, hvor EKF genforsikrer de private kreditforsikrere, så de fortsat kan forsikre danske virksomheders eksportordrer. EKF fungerer som en slags "forsikringsselskabernes forsikringsselskab" og dækker op til 90 pct. af kreditforsikrernes risiko på nye eksportordrer.

De seneste år har kreditforsikringsselskaberne ikke haft så meget brug for produktet, da konjunkturerne har været gode. Eksportordrer i OECD-landene har derfor ikke været dækket af produktet. Men nu hvor likviditetsproblemer også breder sig hos de udenlandske købere af danske produkter i OECD-lande, kan det medføre, at de private kreditforsikringsselskaber vil reducere deres ”kreditlimits” her og sige nej til danske virksomheder med forsikringsbehov.

EKF vil derfor anmode EU-Kommissionen om tilladelse til at udvide ordningen, så også EU- og OECD-landene kan omfattes. Det skal sikre, at de danske eksportørers risiko bliver afdækket, så de får deres penge, hvis den udenlandske kunde ikke kan betale.

Genforsikringsordningen hjælper i dag ca. 50 danske virksomheder med forretninger på samlet DKK 500 mio., men kan udvides til at dække mange flere virksomheder. Genforsikringsordningen dækker alle eksportører – herunder både SMV’ere og store virksomheders eksportordrer.

Initiativerne skal godkendes af EU-Kommissionen

Den nye likviditetskaution og udvidelsen af genforsikringsordningen er endnu ikke trådt i kraft, da de skal godkendes af EU-Kommissionen i henhold til statsstøttereglerne. Som virksomhed skal du kontakte din bank for at få en likviditetskaution og dit kreditforsikringsselskab for at få forsikret eksportordrer. EKF modtager også gerne henvendelse fra virksomheder, som ønsker mere information.

Kontakt en rådgiver
Medarbejdere fra EKF på trappesats set fra frøperspektiv

Har du spørgsmål?


Kommer du fra en virksomhed, og har du spørgsmål til EKF's nye tiltag til coronaramte virksomheder? Så kontakt en af vores kunderådgivere. Små og mellemstore virksomheder skal kontakte en medarbejder fra SMV & Klima, større virksomheder skal kontakte en medarbejder fra industriteamet.
Find en medarbejder her