BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Stærkt resultat fra EKF og nye garantiordninger skal styrke coronaramte eksportvirksomheder

Nye garantiordninger i EKF skal holde hånden endnu bedre under de danske eksportvirksomheder under coronakrisen.

06-04-2020

EKF Danmarks Eksportkredit kom godt ud af 2019 med et resultat på næsten trekvart milliard kroner (743 mio. kr.). Dermed er EKF bedst muligt i stand til at leve op til sit formål og ansvar: at styrke danske virksomheders eksport til udlandet.

”2019 var et økonomisk stærkt år for EKF, men på få uger er situationen nu blevet en helt anden. Coronakrisen skaber så stor usikkerhed om verdensøkonomien, at vi står i en meget uforudsigelig situation. I disse tider er det værd at huske på, hvad virksomheder, banker og EKF kan opnå tilsammen. Det er netop det gode samarbejde, der kan være med til at løfte Danmark ud af coronakrisen igen. Vi er der for virksomhederne og samfundet, når der er brug for os som et stærkt erhvervspolitisk instrument til at styrke eksporten og sikre vækst,” siger bestyrelsesformand i EKF Danmarks Eksportkredit Christian Frigast.

EKF opererer globalt i mere end 100 lande og var i 2019 med til at skaffe kontrakter til danske eksportører for 15 mia. kr. Indsatsen var sidste år med til at skabe og fastholde over 7.000 arbejdspladser i virksomhederne.

Kunderne spænder bredt fra nogle af verdens største vindmølleparker og infrastrukturprojekter over større danske virksomheders eksport af industriprodukter til mindre eksportører. 80 pct. af kunderne er små og mellemstore virksomheder.

EKF er blandt verdens største finansielle aktører inden for vindenergi og har i mange år også understøttet projekter inden for anden vedvarende energi og energieffektivitet. I 2019 kom det konkret til udtryk ved, at de vedvarende energiprojekter, EKF var med til at finansiere, forventes at skabe en CO2-reduktion på 75 mio. tons CO2 i løbet af deres
levetid. Det er næsten halvanden gang så meget, som hele Danmark udledte i 2019.

I forbindelse med finansloven for 2020 blev EKF udstyret med ekstra muskler på det grønne område og skal med 14 mia. kr. forvalte over halvdelen af nyskabelsen Danmarks Grønne Fremtidsfond. EKF har et forretningsomfang på ca. 100 mia. kr. og en egenkapital på 8,5 mia. kr.

EKF klar med konkrete coronainitiativer

Coronakrisen har dog nødvendiggjort et ekstra fokus, og EKF’s værktøjskasse er derfor nu suppleret med flere og nye redskaber til at løse denne opgave, fortæller direktør i EKF Kirstine Damkjær:

”Ved årsskiftet var vi fulde af optimisme, men den er pludselig afløst af usikkerhed, likviditetsproblemer og afskedigelser i de danske virksomheder. I EKF er vi vores ansvar bevidst, så når de kommercielle banker bliver tilbageholdende med at låne virksomhederne penge, står vi klar til at give dem den nødvendige sikkerhed. Vi tilpasser derfor hurtigt EKF’s løsninger og produkter til de udfordringer, som eksportvirksomhederne møder,” siger Kirstine Damkjær.

To nye initiativer skal styrke EKF’s hjælp til særligt hårdt coronaramte virksomheder. EKF administrerer ordningerne, hvorefter staten tager størstedelen af de kommercielle banker og kreditforsikringsselskabers risiko.

”Vi har fået udvidede rammer fra regeringen, så vi kan kautionere for endnu flere danske virksomheder. Og vi har fået udvidet vores genforsikringsordning til også at omfatte landene i OECD og EU, hvor de danske eksportørers kunder også har fået problemer med likviditeten. Med ordningen fungerer vi som de private kreditforsikringsselskabers forsikringsselskab, så vi undgår, at de private kreditforsikrere skal sige nej til at forsikre danske eksportordrer som følge af den forhøjede risiko. EKF vil dermed give danske virksomheder en større grad af sikkerhed, hvis deres udenlandske kunder pludselig ikke kan betale,” påpeger Kirstine Damkjær.

Hun understreger, at EKF vil rykke endnu tættere på danske eksportvirksomheder og tilbyde støtte, råd og vejledning.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) glæder sig over det positive resultat og understreger, at eksportvirksomhederne med EKF på sidelinjen har en vigtig rolle at spille i genopretningen af økonomien efter krisen:

”Rigtig mange danske virksomheder har i øjeblikket problemer. Der mangler penge i kassen, men regningerne er der stadig. Det er både et problem for virksomhederne, men også for de ansatte, der frygter for deres jobsikkerhed. Derfor er det godt, at EKF kan træde til nu og give en hjælpende hånd, så vi kan bevare en robust dansk eksportsektor og danske arbejdspladser,” siger Simon Kollerup.


Pressekontakt

Kommunikationskonsulent Morten Wium Olesen
Tlf: 2819 1122
E-mail: mol@ekf.dk

Kort om de nye ordninger

Øget adgang til eksportkredit er en del af regeringens hjælpepakke til erhvervslivet, og derfor er EKF på banen med to nye initiativer til danske eksportører. De nye initiativer er et supplement til EKF’s øvrige garantier, kautioner og lån til danske eksportvirksomheder.

Initiativ 1a: Likviditetskaution til små og mellemstore virksomheder (SMV’er, maks. 250 ansatte)
Med den nye Likviditetskaution kan EKF bane vejen for nye lån til hundredvis af eksporterende SMV’er, der har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 % som følge af coronakrisen. Likviditetskautionen virker ved, at EKF dækker 80 % af bankernes eventuelle tab på nye kreditter, der går til at sikre virksomhedernes likviditet.
EKF’s kautioner kan bane vejen for nye banklån til SMV’er på i alt 1,25 mia. kr.

Initiativ 1b: Likviditetskaution til større virksomheder
EKF kan også kautionere for større eksportvirksomheder, der er blevet ramt af økonomiske tab som følge af coronakrisen. Likviditetskautionen til store virksomheder (over 250 ansatte) dækker 70 % af bankernes eventuelle tab.
EKF’s kautioner kan bane vejen for nye banklån til store virksomheder på i alt 7,1 mia. kr.

Initiativ 2: Genforsikring af eksportordrer i EU og OECD
EKF har siden finanskrisen genforsikret de private kreditforsikringsselskaber, når selskaberne forsikrer en eksportordre med en kredittid på op til 180 dage på usikre markeder. På grund af coronakrisen er udenlandske kunder i mere sikre markeder nu også blevet risikable at handle med. EKF har derfor fået udvidet ordningen, så den også gælder EU-lande og andre højindkomstlande i OECD.
EKF kan genforsikre eksportordrer i EU- og OECD-lande for i alt 1,5 mia. kr.

Læs EKF's årsrapport for 2019 her