Søg tilskud til modning af dit grønne eksportprojekt hos EKF Green Accelerator


Hvis du har planer om et grønt eksportprojekt, men er stødt på barrierer i forhold til at få det realiseret, så kan du nu søge tilskud til modning hos EKF Green Accelerator. Første ansøgningsrunde åbner i dag og løber til 5. februar 2021. 

15-12-2020

Det kan være dyrt og krævende at modne eksportprojekter og gøre dem til virkelighed, og sommetider har investorer og eksportører svært ved at finansiere de indledende faser fuldt ud.

For at kunne understøtte kommende danske eksportprojekter er der derfor afsat 30 mio. kr. til en grøn projektmodningsordning hos EKF. Tilskud gives til eksportalliancer mellem mindst to danske virksomheder, som har til formål at fremme salg af afprøvede grønne teknologier til kunder i udlandet. Første ansøgningsrunde af flere åbner i dag og løber til 5. februar 2021.

"Derfor er jeg glad for, at vi kan lancere EKF Green Accelerator, som kan give tilskud til at få ekstra fart på eksporten af grønne danske løsninger"

”Danske producenter af maskiner og forarbejdede varer er den hårdest ramte del af dansk eksport. Det er ikke så mærkeligt, for mens man ikke kan undvære dansk medicin, kan udenlandske virksomheder nemmere udskyde deres investeringer i maskiner og produktionsapparat, når fremtiden ser usikker ud. I et sådant vigende marked bliver der ekstra kamp om ordrerne – og der er ekstra brug for at kunne bearbejde barrierer hos brugere, købere og myndigheder. Derfor er jeg glad for, at vi kan lancere EKF Green Accelerator, som kan give tilskud til at få ekstra fart på eksporten af grønne danske løsninger,” fortæller Jørn Fredsgaard Sørensen, EKF’s chef for Lande, Bank- og Sektor-analyse.

Hvilke typer modning

Man kan først og fremmest søge om tilskud til at dække udgifter til konsulenthjælp, rådgivning og ekspertassistance. Ydelserne kan fx være:

  • hjælp til feasibility studier
  • markedsanalyser
  • juridisk rådgivning
  • ESG-compliance analyser
  • oplysningsindsats over for beslutningstagere
  • rådgivning om patentansøgninger
  • marketingkampagner og events mm.

Man kan desuden få tilskud til at dække udgifter til projektstyring, revision og rejser. I mindre grad kan også indkøb af hardware indgå i budgettet.

Hvilke typer projekter

Tilskuddet er målrettet modning af grønne projekter. Med det menes projekter og løsninger, som fx reducerer brugen af fossile brændstoffer og udledningen af drivhusgasser, som fremmer energieffektivitet og effektiv ressourceudnyttelse eller som afhjælper mangel på fødevarer eller mangel på vand.

Ansøg om tilskud

Du kan læse mere om kriterierne for tildeling af støtte på linket nedenfor. Her finder du også ansøgningsguide, faktaark og link til ansøgningsportalen.  

Der er banet vej for projekterne via dansk myndighedssamarbejde

Tilskuddet kan dække modning af grønne eksportprojekter i lande, som Danmark har et såkaldt myndighedssamarbejde med. Myndighedssamarbejdet bidrager til at åbne døre for danske brancher og virksomheder, blandt andet gennem strategiske sektorsamarbejder. Projekter i lande uden myndighedssamarbejde kan også godt få tilskud, men det bidrager positivt til sandsynligheden for eksportsucces (og dermed for vurderingen), hvis projektet drager fordel af eksisterende myndighedssamarbejde.

Støtten tildeles under EU’s ”De Minimis” statsstøtteregler

I henhold til EU’s ”De Minimis” regler kan hver deltagende virksomhed få tilskud op til EUR 200.000, forudsat at virksomheden ikke har opbrugt sit ”De Minimis”-budget gennem andre tilskud. For at sikre ejerskab til projektet skal virksomhederne selv bidrage med 20% af budgettet. Støtten tildeles som refusion af afholdte udgifter ved afslutningen af projektaktiviteterne.

Første ansøgningsrunde af flere

Den grønne projektmodningsordning er oprettet i forbindelse med aftale mellem regeringen og støttepartier om genstart af dansk eksport (oktober 2020). Første ansøgningsrunde løber fra 15. december 2020 til 5. februar 2021. Der kommer flere ansøgningsrunder i løbet af 2021.

Yderligere information

Spørgsmål til EKF Green Accelerator
Jørn Fredsgaard Sørensen, director of Country, Bank & Sector Risk
E: jfs@ekf.dk
M: +45 20 18 39 69

Pressehenvendelser
Heidi Birgitte Nielsen, Head of External Communication
E: hen@ekf.dk
M: +45 27 20 41 74

Læs også