Høring om udvidelse af EKF's genforsikringsordning til OECD-landene

EU-Kommissionen holder fra 23. marts til 25. marts klokken 12 en offentlig høring om, hvorvidt coronakrisen skaber behov for at udvide genforsikringsordningen til også at omfatte OECD-landene.

Oplever I udfordringer med at få forsikret eksportordrer i OECD-landene pga. udbruddet af coronavirus?

Forventer I at skulle lukke diverse salgskanaler, hvis I ikke kan opnå forsikring?

Så er det nu, I skal svare på EU-Kommissionens offentlige høring.

Det er lykkedes for Danmark at få EU-Kommissionen til at foretage 48 timers offentlig høring om behovet for at udvide genforsikringsordningen til også at omfatte OECD-landene. 

For at give EU-Kommissionen et retvisende billede af problematikken er det hensigtsmæssigt, hvis så mange relevante danske eksportører og andre interessenter som muligt svarer.

En del af EKF's hjælp til coronaramte eksportvirksomheder

Torsdag den 19. marts præsenterede finansminister Nicolai Wammen (S) en hjælpepakke til Danmarks erhvervsliv. Som følge af de politiske initiativer kunne EKF præsentere en udvidelse af genforsikringen af private kreditforsikrere, der både skal komme store og små virksomheder til gavn.

De seneste år har kreditforsikringsselskaberne ikke haft så meget brug for genforsikringsordningen, da konjunkturerne har været gode. Eksportordrer i OECD-landene har derfor ikke været dækket af ordningen. Men nu, hvor likviditetsproblemer også breder sig hos de udenlandske købere af danske produkter i OECD-lande, kan det medføre, at de private kreditforsikringsselskaber vil reducere deres ”kreditlimits” her og sige nej til danske virksomheder med forsikringsbehov.

EKF har anmodet EU-Kommissionen om at udvide ordningen, så også EU- og OECD-landene kan omfattes. Det skal sikre, at de danske eksportørers risiko bliver afdækket, så de får deres penge, hvis den udenlandske kunde ikke kan betale.