BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Energistyrelsen og EKF starter samarbejde om grøn omstilling af resten af verden


En ny samarbejdsaftale mellem Energistyrelsen og EKF skal udbrede Danmarks erfaringer med grøn omstilling til resten af verden og åbne nye markeder for danske eksportører af klimateknologi.

20-10-2020

Energistyrelsen og EKF Danmarks Eksportkredit har netop indgået en ny samarbejdsaftale. Formålet er, at man ved at udbrede danske erfaringer med grøn omstilling af energisektoren skal accelerere den globale grønne omstilling og stille danske løsninger stærkere i konkurrencen med løsninger fra andre lande.

”Danmark er førende på grøn teknologi, og der er et kæmpe potentiale i at udbrede den viden, vi har, til andre lande. Ved at kombinere EKF’s erfaring med etablering og finansiering af grønne projekter med Energistyrelsens viden om, hvordan man giver den grønne omstilling bedst mulige vilkår fra myndighedernes side, får danske virksomheder et endnu bedre grundlag for at bidrage til reduktion af verdens CO2-udledning. Samtidig vil de skabe og fastholde danske arbejdspladser,” siger EKF’s adm. direktør, Kirstine Damkjær.

Fakta om samarbejdet

Samarbejdet vil fokusere på danske løsninger inden for områderne vind, fjernvarme og energieffektivitet og tager sigte på følgende lande:

  • Vietnam (havvind)
  • Sydkorea (havvind)
  • Tyrkiet (fjernvarme og havvind)
  • Indien (havvind)
  • Japan (havvind)
  • Egypten (landvind)
  • Sydafrika (udvalgte områder ift. nyt landeprogram på energiområdet)
  • Mexico (udvalgte områder ift. nyt landeprogram på energiområdet)
  • Ukraine (fjernvarme og landvind)
  • USA (havvind)

Energistyrelsen og EKF har øjnene rettet mod en række lande, hvor potentialet for at eksportere danske løsninger inden for vind, fjernvarme og energieffektivitet er stort.

”Det overordnede formål med det nye samarbejde er at reducere den globale CO2-udledning. Det kan vi gøre ved at hjælpe myndigheder i andre lande med at realisere målene fra Paris-aftalen og få dem til at tage ejerskab over den grønne omstilling. I Energistyrelsen byder vi ind med en masse viden om, hvordan man fra myndighedernes side får løbet en sektor i gang. Og når vi får hjulpet flere lande i gang med grøn omstilling af energisektoren, og EKF byder ind med finansieringen, kan danske eksportører af energiteknologi bidrage til at realisere de politiske ambitioner”, siger direktør i Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw.

Dansk samarbejde skal løbe sektorer i gang

I en ambitiøs grøn omstilling af energisektoren er det alfa og omega at have rammebetingelserne på plads, så man kan tiltrække investeringer. Og det er her, et øget samarbejde mellem Energistyrelsen og EKF kan gøre en forskel.

EKF har deltaget i finansieringen af 150 vindmølleparker i 36 forskellige lande og kan stille med både knowhow og den risikovillige finansiering, der er nødvendig for at få projekterne til at lykkes. Energistyrelsen har tætte samarbejder med myndigheder over hele verden for at dele Danmarks erfaringer og for at rådgive om rammebetingelser for udbygning med grøn energi og langsigtet energiplanlægning.


Eksport i større skala med ny grøn fond

Hos EKF var man senest med til at plante det danske flag på et nyt grønt marked, da Taiwan sidste år begyndte at opføre havvindmølleparker med danske vindmøller. Og de grønne danske eksportørers adgang til risikovillig finansiering blev for nylig styrket, da regeringen lancerede Danmarks Grønne Fremtidsfond. Her fik EKF tildelt 14 ud af fondens 25 mia. kr. til øget eksport af danske klimaløsninger.

Det kunne fx være til Vietnam, der sigter efter, at en væsentlig større del af energiforbruget skal komme fra vedvarende energikilder i 2030. Det kræver dog, at man løber stærkt på den grønne omstilling, for landets elforbrug stiger samtidig med 10-11 pct. om året.

Danmark er førende på grøn teknologi, og der er et kæmpe potentiale i at udbrede den viden, vi har, til andre lande

Den grønne omstilling skal især drives af offshore vind og energieffektive løsninger i industrien. Ifølge Energistyrelsens seneste beregninger i ”Vietnam Energy Outlook 2019” kan Vietnam spare op til 370 millioner tons CO2-emissioner årligt i 2050 sammenlignet med eksisterende klimaplaner. Det svarer til 10 gange Danmarks udledning fra energiforbruget i dag.

”Energistyrelsen har særlige kompetencer inden for havvind. Det gælder særligt planlægning, vores one-stop-shop tilgang, regulering og udbud. Vi står for eksempel over for at lancere et nyt fem-årigt program i vores myndighedssamarbejde med Vietnam, hvor vi allerede har givet en række anbefalinger på offshore vind. Her kan EKF med deres særlige viden om finansiering af større vindprojekter styrke værdien af de danske myndighedssamarbejder til gavn for både grøn omstilling og dansk eksport”, siger Kristoffer Böttzauw, som bakkes op af Kirstine Damkjær:

”Med de 14 mia. kr. kan vi markant styrke vores finansiering af eksport af grønne danske teknologier. Hvis Energistyrelsen og EKF kan gøre et land som Vietnam klar til at rykke på deres ambitioner med vindenergi, vil det ikke alene skabe målbar CO2-reduktion. Så ligger der også et spændende marked og venter på danske eksportører. Potentialet i det her er stort,” siger hun.

Læs også