BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

EKF leverer stærkt resultat i uforudsigeligt halvår

Med et overskud på 486 mio. kr. er EKF kommet godt ud af et halvår, hvor coronakrisen pludselig skabte en ny virkelighed for danske eksportvirksomheder.

EKF Danmarks Eksportkredit har netop aflagt halvårsregnskab med et overskud på 486 mio. kr., der bl.a. er drevet af garantier til store grønne projekter. Ud over den normale drift har EKF haft travlt med at lancere nye ordninger som led i Folketingets hjælpepakker til erhvervslivet, og så satte man gang i et arbejde med at styrke organisationen.

”Selvom der har stået corona på store dele af første halvår, har vi holdt et højt aktivitetsniveau med bl.a. store garantier til grønne projekter. Samtidig har størstedelen af de projekter, vi er inde over i EKF, vist sig at være robuste. Derfor står vi med et pænt halvårsresultat, og vi er klar til at intensivere arbejdet for de danske eksportvirksomheder,” fortæller adm. direktør i EKF Kirstine Damkjær.

Danske virksomheder blev i foråret kastet ud i en historisk stor krise, hvor likviditeten kom under alvorligt pres på grund af den manglende indtjening, som corona-nedlukninger over hele verden førte med sig. Og når kriser rammer virksomhederne, skaber det typisk travlhed på gangene hos eksportkreditinstitutter som EKF.

Om EKF's coronaordninger

EKF lancerede i foråret nye statslige kautioner som en del af de omfattende hjælpepakker til erhvervslivet. De såkaldte Likviditetskautioner kan stilles til både små, mellemstore og store virksomheder, der har lidt eller forventer at lide et stort omsætningstab som følge af krisen. Kautionerne, som indtil videre kører resten af 2020, kan bane vejen for nye lån for i alt 1,25 mia. kr. til SMV'er og 7,1 mia. kr. til store danske eksportvirksomheder.

En anden håndsrækning til erhvervslivet består i en statslig garantiramme på 30 mia. kr., der fungerer som en livline til det private kreditforsikringsmarked og sikrer, at kreditforsikringsselskaberne kan opretholde den normale forsikringskapacitet under coronakrisen og resten af 2020.

Kreditforsikring er en af de vigtige brikker i en sund og gnidningsfri samhandel mellem virksomheder, men det var en brik, som pludselig risikerede at mangle, da krisen brød ud. EKF administrerer den statslige garantiramme, der benyttes af de fire private kreditforsikringsselskaber i Danmark Atradius, Coface, Euler Hermes og Tryg Garanti.

”I krisetider er det vigtigt, at vi hurtigt tilpasser os, så vi fortsat kan levere for eksportvirksomhederne på trods af helt nye problemstillinger. I første halvår måtte vi fx løbe stærkt for at operationalisere de ordninger, som EKF administrerer på vegne af staten som led i Folketingets hjælpepakker til erhvervslivet.”

Grøn omstilling fylder i regnskabet

På trods af et uforudsigeligt halvår har EKF formået at holde et højt aktivitetsniveau med nye garantier, kautioner og lån til danske eksportvirksomheder for 16,6 mia. kr. Og ifølge EKF-direktøren er det især garantier til grønne forretninger, der fylder.

”Garantier til grønne investeringer udgør 70 pct. af EKF’s samlede forretninger, og de grønne forretninger har også fyldt godt i første halvår. Vi har fx deltaget i finansieringen af store vindmølleparker i både Nordsøen og Taiwan. Projekter, der ud over at skabe og fastholde danske arbejdspladser bidrager til at skabe CO2-reduktion ude i verden.”

Med en stor garanti til Changfang & Xidao Wind Power Co. Ltd. i Taiwan deltog EKF i finansieringen af den fjerde havvindmøllepark i Taiwan på kun tre år. Projektet forventes at kunne gå i drift fra starten af 2024, hvor det skal levere strøm til over 600.000 husholdninger i Taiwan.

Ligeledes stillede EKF en stor garanti til Seagreen, en ny havvindmøllepark ud for Skotlands
østkyst. Når den står færdigbygget i 2022, kan dens kapacitet på 1,14 GW dække ca. en
million britiske husstandes strømforbrug med grøn strøm.

”I EKF har vi store ambitioner om at være en central aktør i kampen for den grønne omstilling og CO2-reduktion. De to vindmølleparker i Taiwan og Nordsøen forventes over deres levetid at skabe en CO2-reduktion på godt 54 mio. tons tilsammen. Reduktionen sker, når de grønne teknologier fortrænger de mere forurenende teknologier, der også bruges i dag. Det er en positiv spiral,” forklarer Kirstine Damkjær.

EKF opruster organisationen

EKF’s halvårsregnskab bliver præsenteret i kølvandet på nyheder om tunge oprustninger i organisationen. Den 28. august bød EKF velkommen til Peder Lundquist, der er kommet til EKF som Chief Operating Officer og Deputy CEO fra en stilling som afdelingschef og direktionsmedlem i Finansministeriet. Et par dage senere, den 1. september, ansatte EKF to kundechefer i form af Thomas Hovard, tidligere driftsdirektør i Saxo Banks globale salgsafdeling, og Peter Boeskov, der vendte hjem efter mange år i London, hvor han senest har været partner og rådgiver i konsulentfirmaet The Principal Alliance samt corporate finance-huset Richmond Park Partners.

”Coronakrisen har med al tydelighed vist os, at eksportvirksomhederne navigerer i et komplekst verdensbillede, der kan ændre sig fra den ene dag til den anden. Vi har en vigtig opgave i at sørge for, at vi altid kan imødekomme deres behov. Med Peder, Thomas og Peter på holdet står vi rustet til at levere endnu stærkere resultater for dansk eksport og den grønne omstilling, og jeg er stolt over, at det er lykkedes os at tiltrække så stærke profiler til EKF,” siger Kirstine Damkjær.

Se halvårsrapporten her