BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Coronahjælp: EKF kan sikre likviditet til endnu flere større virksomheder i coronakrise

Som en del af regeringens hjælpepakke til erhvervslivet kan EKF nu kautionere for endnu flere større virksomheders lån. Kautionerne kan bane vej for nye lån for op til 7,1 mia. kr.

08-04-2020

Udbredelsen af coronavirus har gjort hele verden til et kriseområde, og det har også bragt danske eksportører under stort pres. Virksomheder, der lever af at sælge deres produkter i udlandet, risikerer at blive ramt så hårdt, at medarbejdernes job og i sidste ende virksomhedens overlevelse er på spil.

EKF rækker nu endnu en hjælpende hånd ud i form af en udvidet kautionsordning for store virksomheder. Kautionsordningen er netop trådt i kraft, og den henvender sig til virksomheder, som ikke hører ind under EU’s definition af SMV’er.

Se definitionen på en SMV her

Med den udvidede kautionsordning, som er en del af regeringens hjælpepakke til erhvervslivet, kan EKF samlet kautionere for banklån til store virksomheder for op til 7,1 mia. kr. EKF dækker op til 70 procent af bankernes eventuelle tab på nye lån, der går til at sikre eksportvirksomhedernes likviditet. Det vil give bankerne øget incitament til at agere mere risikovilligt og skabe den nødvendige likviditet, som kan gøre en stor forskel for mange store virksomheder under krisen.

”Vi er klar til at tage hele værktøjskassen i brug for at holde hånden under danske eksportører. Krise eller ej så har vi altid kunnet kautionere for store virksomheders banklån, men med den nye udvidede ramme fra staten får vi større muskler og kan hjælpe endnu flere store virksomheder helskindede igennem krisen,” lyder det fra EKF’s direktør, Kirstine Damkjær.

Kriterier for Likviditetskautionen til større virksomheder


Alle virksomheder med eksportomsætning på minimum 10 % kan få adgang til EKF’s likviditetskaution.
Virksomhederne skal kunne dokumentere, at de har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 procent som følge af coronakrisen i hele eller dele af perioden (minimum 14 dage) fra den 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020.

Sådan gør du som virksomhed

Hvis du har lidt eller forventer at lide et omsætningstab som følge af coronakrisen, går du i din bank og beder om likviditet med kaution fra EKF til at komme gennem krisen. Det er din bank, som skal ansøge EKF om kautionen. Du er også velkommen til at ringe til EKF og få en snak om mulighederne, før du går i banken.

Sådan gør du som erhvervsrådgiver

Som erhvervsrådgiver ansøger du om kautionen via de samme kanaler, som du normalt bruger til at søge om Eksportkaution. Hvis du er i tvivl, så kontakt EKF.

Produkt
Kran hejser en maskine

Læs mere om Likviditetskautionen


En Likviditetskaution giver de større eksportvirksomheder bedre vilkår under krisen. Likviditetskautionen virker ved, at EKF dækker 70 procent af bankernes eventuelle tab på nye kreditter, der går til at sikre eksportvirksomhedernes likviditet.
Læs mere