BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

185 mio. kr. til EKF skal sikre grøn genstart af økonomien

Regeringen og aftalepartierne har afsat 185 mio. kr. til EKF på baggrund af anbefalinger fra otte genstartsteams. Pengene skal sikre danske virksomheder adgang til risikovillig finansiering og bidrage til en grøn genstart af Danmarks økonomi.

08-10-2020

EKF Danmarks Eksportkredit bliver som led i ”Aftale om Genstart af dansk eksport” styrket med samlet 185 mio. kr. Forstærkningen af EKF skal sikre danske virksomheder adgang til risikovillig kapital i en tid, hvor coronapandemien skaber større usikkerhed og øget protektionisme på de globale markeder. Det stiller eksportvirksomhederne i en svær situation. Samtidig risikerer pandemien at hæmme den grønne omstilling og føre til et lavere niveau af investeringer.

”Corona er stadig en stor usikkerhedsfaktor for vores eksportvirksomheder og EKF står klar til at give en hånd med. Jeg vil opfordre alle de eksportvirksomheder, der oplever udfordringer, til at række ud til os i EKF. Med de nye initiativer kan vi finde løsninger for endnu flere virksomheder og på endnu mere udfordrende markeder,” siger adm. direktør i EKF Kirstine Damkjær.

Baggrunden for forstærkningen af EKF er, at det i ”Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer” den 15. juni blev besluttet at afsætte 500 mio. kr. i 2020 til en samlet eksportpakke. Heraf skulle de 485 mio. kr. udmøntes på baggrund af forslag fra otte genstartsteams.

Jeg vil opfordre alle de eksportvirksomheder, der oplever udfordringer, til at række ud til os i EKF.

De 185 mio. kr. til EKF er fordelt på to forskellige initiativer, som aftalepartierne nu er blevet enige om at iværksætte på baggrund af anbefalingerne fra de otte genstartsteams.

Initiativ 1: Kapitalindskud på 125 mio. kr.

Coronakrisen har øget usikkerheden og forværret den finansielle situation for flere projekter og virksomheder. Det har skabt behov for mere risikovillig finansiering, fx til grønne løsninger på nye højrisikomarkeder. Til det formål har EKF fået et kapitalindskud på 125 mio. kr., så man fx kan gå ind i lande, der ellers vurderes at være for risikable.

”Det her initiativ kan komme mange virksomheder til gode. Først og fremmest vil vi kunne gøre mere for virksomheder, der laver forretninger i risikofyldte lande, hvor EKF indtil nu har haft begrænsede muligheder for at deltage. Men vi vil også kunne lempe på vores krav på markeder i midten af risikoskalaen, hvor mange danske eksportører er til stede. Vi forventer, at kapitalindskuddet vil give basis for finansiering for to-tre mia. kr. til danske virksomheder på vanskelige markeder,” fortæller Kirstine Damkjær.

Initiativ 2: 60 mio. kr. til projekt- og markedsmodning hos EKF

Der er masser af innovative virksomheder i Danmark og dermed mange gode idéer til grønne projekter med eksportpotentiale. Projekter, som endnu mangler at finde den rigtige form og struktur for at kunne realiseres. Forarbejdet kan være dyrt, og derfor kan investorer og eksportører have svært ved selv at finansiere den fase fuldt ud.

For at kunne understøtte de kommende eksportsucceser bedre er der afsat 60 mio. kr. til en såkaldt projekt- og markedsmodningsfacilitet hos EKF, som fx kan bidrage til forstudier og udsendelse af danske rådgivere og eksperter.

”Her kan vi gå ind og gøre en forskel for eksportvirksomhederne på et tidligere stadie end normalt. Vi møder mange virksomheder med gode idéer, så vi er glade for at kunne hjælpe dem med at modne idéerne. Samtidig er der et enormt potentiale i, at vi i højere grad kan sende danske eksperter ud i verden for at udbrede Danmarks viden på det grønne område. Ved at samarbejde med myndigheder ude i verden kan vi skabe endnu bedre muligheder for, at danske virksomheder kan rykke ind på nye markeder,” lyder det fra Kirstine Damkjær.