BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

EKF's portefølje runder 100 mia. kroner

Dansk eksport bevæger sig i stigende grad ud på eksotiske markeder. Når der samtidig opstår valutauro, rentestigninger, handelskrig og sanktioner giver det rekordhøj aktivitet hos EKF.

Der har været fuldt blus på udlånene i bankernes erhvervsafdelinger efter afslutningen på finanskrisen. Alligevel er efterspørgslen på lån, garantier og kautioner fra EKF Danmarks Eksportkredit steget markant det seneste halve år. EKF’s samlede portefølje har netop rundet 100 mia. kroner, og alt tyder på, at 2018 bliver et rekordår.

”Når vi allerede efter 1. halvår kan melde om rekordstor omsætning, så skyldes det, at dansk erhvervsliv i stigende grad søger mod nye og fjernere markeder. Men det skyldes også en række store, geopolitiske risici og nationaløkonomiske faktorer.

Når renten stiger i USA flytter pengene sig væk fra de risikable emerging markets og tilbage til USA, og det giver ofte store valutafald, som vi senest har set det i bl.a. Tyrkiet. De risici har bankerne og virksomhederne brug for hjælp til at forsikre sig mod, og det er det, der giver travlhed hos os", siger Anette Eberhard, CEO i EKF.

EKF, der er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervsministeriet, fungerer som en mellemting mellem et forsikringsselskab og en bank. Mandatet lyder på, at EKF skal understøtte den eksport, der bidrager betragteligt med vækst og arbejdspladser herhjemme.

Dansk eksport har været gennem en markant forandringsproces de seneste år, så der er blevet færre mænd i blå kedeldragter og flere med specialviden.

Og i takt med at kapitalkravene er blevet strammet for bankerne, er der blevet mere brug for EKF, forklarer direktøren. ”Vi kan udstede lån med længere løbetid og højere risiko end bankerne, og vi kan stille med garantier for over 90 procent af risikoen på et lån. Samtidig kan vi hjælpe de danske eksportører ved at sikre kredit til deres købere – også i de meget risikable markeder i Afrika, Asien og Latinamerika. 

Gennem de seneste fem år har EKF medvirket til at skabe og fastholde mere end 60.000 arbejdspladser ved at udstede lån og garantier, der her bidraget med godt 60 mia. kroner til Danmarks BNP. Men der er behov for løbende tilpasninger. 

”Dansk eksport har været gennem en markant forandringsproces de seneste år, så der er blevet færre mænd i blå kedeldragter og flere med specialviden. Det stiller krav til, at vi også hele tiden er parat til at tilpasse os eksportsektorens nye behov”, siger Anette Eberhard.

Som eksempel på nytænkning nævner hun det faktum, at EKF nu også kan udstede kautioner til turismesektoren i Danmark.

”Udenlandske turister lægger rigtigt mange penge i Danmark, og derfor er det kun naturligt, at vi også tilbyder vores lån og garantier til turisterhvervene”. 

Beløbsmæssigt er hovedparten af EKF’s nyudstedelser det seneste halve år gået til vindmølleparker, infrastrukturprojekter og energianlæg i udlandet. Men målt i antallet af kunder er det blandt de små og mellemstore virksomheder, at væksten ligger.

”Det er et stort spring for en lille virksomhed at gå fra at eksportere til vores nabolande og til at udvide til f.eks. Latinamerika, hvor risikoen for, at de ikke får deres penge, er langt større. Vi har garantier, der sikrer, at de får deres penge, uanset om der opstår valutakrise, politisk uro eller køberen ikke kan betale. Det kan være lige præcis det, der er med til at tage væksten til det næste niveau,” siger Anette Eberhard.