Nye priser på eksportkreditter til lande med laveste risiko

1. februar 2017 træder nye priser i kraft for eksportkreditter til lande med laveste risiko.

Prisændringerne gælder for alle lande, der er klassificeret med laveste risiko – den såkaldte risikoklasse 0.

Det er OECD, der hvert år på basis af markedsdata fastsætter prisen gældende per 1. februar. Formålet er, at alle eksportkreditinstitutterne i OECD har ens priser, der svarer til markedsniveauet. Det skal sikre, at eksport-kreditterne ikke virker konkurrenceforvridende. Præmien for kreditter i alle andre landeklasser ændres ikke.

Til eksempel vil en kredit på 5 år med 12 måneders trækperiode og en 100 pct. dækning, hvor EKF dækker en risiko på en køber med middel kreditværdighed falde fra 3,07 procent til 2,64 procent, hvis det er med betaling up front. Hvis køber har en svag kreditværdighed vil præmien stige fra 5,67 procent til 8,71 procent.

De nye regler gælder kun for forretninger med en kredittid på 2 år og derover. For kreditter med kortere løbetid er reglerne uændrede. Reglerne omfatter finansieringsgarantier, SMV-garantier og køberkreditgarantier samt sælgerkreditgarantier.

Prisforhøjelserne vil ikke påvirke eksportkredittilbud og prisindikationer fra EKF, der er udstedt før 1. februar 2017. Her vil de oprindelige priser gælde indtil udløbet af aftalen. Er der tale om en forlængelse af allerede indgåede kreditaftaler efter 1. februar, vil det dog være de nye priser, der er gældende. 

Se de forskellige landes klassificeringer her.

Kontakt os på ekf@ekf.dk, hvis du har spørgsmål til de nye regler.