BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Nye priser på Eksportkautioner

Fra 30. juni bliver det en smule dyrere for visse små og mellemstore virksomheder at dække sig ind med Eksportkautioner og Kaution for anlægslån.

Selve præmien afgøres på baggrund af EKF’s vurdering af virksomhedens kreditværdighed. Udgangspunktet er dog, at EKF som statslig eksportkreditinstitut er forpligtet til at følge markedspriserne og aldrig må virke konkurrenceforvridende i forhold til resten af markedet.

Det er kun de virksomheder, der har højeste eller næsthøjeste kreditværdighed, der vil mærke prisforhøjelsen. For virksomheder med alle andre ratings er prisen uændret.

Rating
Nuværende
minimumspræmie
Ny
minimumspræmie​
A​ ​0,55 ​0,80
​BBB ​0,80 ​1,20
​BB ​2,00 ​2,00
​B+ ​3,80 ​3,80
​B- ​6,30 ​6,30
​CCC 6,30​ ​6,30
På kautioner over 25 millioner kroner beregnes præmien individuelt.

Læs mere om Eksportkaution her(LINK MANGLER)

Læs mere om Kaution for anlægslån her(LINK MANGLER)
 
Vil du gerne høre mere om, de kautionsmuligheder, EKF tilbyder små og mellemstore virksomheder så kontakt: 
 
Per Holm Lynglund,
Chief Underwriter, EKF,
Tlf. 36 46 26 43,
E-mail phl@ekf.dk